PLATFORMA EDUKACYJNA

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

 

 

 

AKTYWNA SZKOŁA – DYPLOM

Otrzymaliśmy dyplom i tytuł:

AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie przystąpiło do udziału  w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Aktywna szkoła – Aktywny uczeń”.  Konkurs przeprowadzony został  w okresie od 8 września 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku.

Jego celem było spopularyzowanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą  w Warszawie.

Szkoła przystępując do konkursu przyjęła na siebie do realizacji 10 zadań, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu  i dyplomu AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ  było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. Z wielkim zaangażowaniem wykonaliśmy wszystkie zaplanowane zadania.

W ramach realizacji zadań odbyły sie podczas spotkań z wychowawcą debaty uczniowskie nt. ,,Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia”  oraz zajęć poruszających problem zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem. Psycholog szkolny przeprowadziła sondaż nt. ,,Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo”. Odbyły sie  spotkania uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, podczas których poruszony został temat: „ Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe”. Przeprowadzono  pogadanki nt. Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży; „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: „Czy zdrowo żyjemy?”. We wszystkich klasach odbyły się konwersatoria pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy?”. Odbył się  szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek”. Zorganizowano  cykliczne zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego – ,,Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję” oraz odbył się Dzień Ruchu w szkole z wykonaniem testów sprawnościowych. Podczas spotkań  z rodzicami  przedstawiono prezentację  na temat: „ Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka.”

            W realizację Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywna szkoła, aktywny uczeń” byli zaangażowani wszyscy nauczyciele, co przełożyło się na 100% udział uczniów w realizacji poszczególnych zadań.  Podejmowane działania pomogły w budowaniu świadomości zdrowego stylu życia, który  jest drogą do zdrowia, rozwoju własnych zainteresowań  i osobowości.

            Koordynatorem konkursu w naszej szkole była Magda Kawulak - nauczyciel chemii i techniki.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

W roku szkolnym 2014/2015Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu:

„Aktywna szkoła – Aktywny uczeń”.

Poniżej zamieszczone zostają cele i zadnia konkursu oraz harmonogram ich realizacji, w którego przeprowadzenie zaangażowani zostali nauczyciele oraz uczniowie.

 

AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 8 września 2014 r. do 31 stycznia 2015r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

 1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów). Ocena jury na podstawie prac, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.
 2. Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. nt. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.
 4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. : Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
 5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: „Czy zdrowo żyjemy”? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 7. Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy? Wskazany udział specjalistów oraz osób walczących z daną chorobą.
 9. Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach pn. Dzień ruchu w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności/ sprawności fizycznej – wyłonienie zwycięzcy oraz omówienie wyników testu przez nauczycieli w-f’u.
 10. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły na temat wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka – temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Aktywna szkoła – aktywny uczeń II edycja, który w okresie od 8 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 31 stycznia 2015 r.

 

Za prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań konkursu na terenie szkoły oraz przesyłanie sprawozdań do organizatora z ich realizacji, odpowiada koordynator szkolny – Magda Kawulak.