PLATFORMA EDUKACYJNA

Sprawozdanie z realizacji zadań konkursowych w ramach

Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywna Szkoła- Aktywny Uczeń”

 

Wykład dla rodziców: Moje dziecko dorasta… - Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka

W dniu 3 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie dla rodziców poprowadzone przez pedagoga szkolnego.

Pedagog wspomagając się prezentacją multimedialną omówił zagrożenia wynikające ze stacjonarnego trybu życia. Pani pedagog na potrzeby spotkania przeprowadziła ankiety wśród uczniów na temat ich stylu życia, a wyniki przedstawiła na spotkaniu. Wskazała na skutki nieregularnych posiłków, mody na odchudzanie, spędzania czasu wolnego głównie przed komputerem. W swoim wykładzie dużo miejsca poświęciła zaburzeniom odżywiania.

Wskazała rodzicom na co mają zwracać uwagę i jak wspierać swoje dzieci. Zaznaczyła też, że największą rolę w kształtowaniu nawyków związanych z trybem życia mają rodzice. To oni swoim przykładem, wsparciem motywują dzieci do podjęcia pozytywnych działań. Szkoła wskazuje właściwą drogę, piętnuje negatywne postawy, natomiast rodzice swoimi codziennymi działaniami, troską i miłością są w stanie na trwale umocnić zdrowe nawyki związane zarówno z aktywnością fizyczną, jak i zdrowym odżywianiem.