PLATFORMA EDUKACYJNA

SPRAWOZDANIE

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

 

                                                        Styczeń  2015r.

 

"Aktywa szkoła - aktywny uczeń"

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2

 

Dnia 07.01.2015r  w ramach konkursu Aktywna szkoła- aktywny uczeń przeprowadzony został sondaż na temat „Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo?”.

W badaniu ankietowym wzięło udział 147 uczniów klas I, II i III Gimnazjum w Żórawinie. Celem przeprowadzonych ankiet było zbadanie, czy młodzież prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia. 

 1. Ile godzin na dobę spędzasz na świeżym powietrzu?

a)      mniej niż 1 godzinę                7,57%

b)     1 godzinę                               19,69%

c)       2 godziny                              37,87%

d)      więcej niż 2 godziny             34,84%

 1. Czy czas na świeżym powietrzu spędzasz czynnie?

a) tak               84,84% 

b) nie               15,15%

 1. Ile czasu łącznie dobowo spędzasz przed komputerem i telewizorem?

a)      mniej niż 1 godzinę                9,09%

b)      1 godzinę                               10,6%

c)       2 godziny                              27,27%

d)      więcej niż 2 godziny             53%

 1. Ile godzin poświęcasz w ciągu nocy na sen?

a) mniej niż 7 godzin              24,24%

b) 7-8 godzin                          50%

c) 9-10 godzin                       21,21%

d) więcej niż 10 godzin          4,54%

 1. Czy uprawiasz jakąś dyscyplinę sportową?

a) tak               74,24%

 b) nie              25,75%

 1. Czy Twoja dzienna dieta bogata jest w warzywa i owoce?

a)      tak                  39,39%                     

b)      nie                   3,03%

c)      różnie              57,57%

 1. Czy spożywasz min. 3 posiłki dziennie o regularnych porach?

a) tak               63,63%

b) nie               33,33%

 1. Czy zabierasz do szkoły drugie śniadanie? 

a) tak               54,54%    

b) nie               18,18%

c) czasami       27,27%

 1. Czy często jadasz ,,fastfudy’’?

a) tak               27,27%  

b) nie               72,72%

 1.   Ile litrów wody spożywasz dziennie?

a) mniej niż 1 litr                    19,69%

b) 1-1,5 litra                           43,93%

c) 2-2,5 litra                            18,18%

d) więcej niż 2,5 litra  18,18%

 1. Czy korzystasz ze środków energetyzujących?

a) tak               30,30%

b) nie               69,69%

 1. Czy palisz papierosy lub e-papierosy?

 a) tak              4,54%  

b) nie               80,30%

c) czasami       12,12%

 1. Czy korzystasz z używek (kawa, alkohol)?

a) tak               6,06%

b) nie               54,54%

c) czasami       39,39%

 1. Czy unikasz zadymionych pomieszczeń?

a) tak                                      53,03%

b) nie                                      9,09%

c) nie zwracam uwagi 37,87%

15. Jak często jesz słodycze?

a) codziennie              21,21%

b) często                                 50%

c) raz w tygodniu                   18,18%

 d) bardzo rzadko                   10,60%

16.Jak często jadasz ryby?

a) raz w tygodniu                   22,72%

b) 2 razy w tygodniu              24,24%

c) raz w miesiącu                    22,72%

d) bardzo rzadko                    30,30%

 

Wnioski z ankiety

Większość uczniów ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie. Ponad 70% podaje, że spędza czynnie dwie godziny i więcej czasu na świeżym powietrzu. Dość duży odsetek badanych 74% uprawia jakąś dyscyplinę sportową oraz wie jak ważny jest sen i związany z nim proces regeneracji organizmu – prawie 80% gimnazjalistów przeznacza na sen 7 i więcej godzin. Niepokój natomiast może budzić informacja dotycząca ilości czasu poświęconego na multimedia. Ponad połowa ankietowanych spędza ponad 2 godziny dziennie przed komputerem lub telewizorem. Myślę, że młodzi ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z wpływu diety na prawidłowe funkcjonowanie. Ich dieta nie zawsze jest bogata w owoce     i warzywa, a często dominują w niej słodycze. Zdarza im się także spożywać środki energetyzujące, około 30%. Aż 30% nie jada regularnych posiłków, a około 20% nie zabiera do szkoły drugiego śniadania. Większość uczniów (72,72%) nie jada pożywienia typu fast food, ale być może dlatego, że w okolicy nie ma tego typu lokali gastronomicznych. Niepokój budzi informacja dotycząca palenia papierosów. Blisko 4% gimnazjalistów pali regularnie, a 12% czasami. Niestety niektórzy korzystają także z używek (alkohol, kawa). Należy promować i kształtować zdrowe nawyki żywieniowe naszych uczniów. Podjąć działania profilaktyczne w zakresie uświadomienia uczniom szkodliwości palenia tytoniu i spożywania innych używek.

 

 

Sprawozdanie opracowała: Anna Kopczyńska- Szmelter – psycholog szkolny. 

ANKIETA

Uprzejmie proszę o rzetelne wypełnienie ankiety. Prawidłową odpowiedź proszę zakreślić kółkiem. Wyniki badań służą wyłącznie celom badawczym i naukowym.

 1. Ile godzin na dobę spędzasz na świeżym powietrzu?

a) mniej niż 1 godzinę     b) 1 godzinę     c) 2 godziny   d) więcej niż 2 godziny

 1. Czy czas na świeżym powietrzu spędzasz czynnie?

a) tak     b) nie

 1. Ile czasu łącznie dobowo spędzasz przed komputerem i telewizorem?

a) mniej niż 1 godzinę     b) 1 godzinę     c) 2 godziny   d) więcej niż 2 godziny

 1. Ile godzin poświęcasz w ciągu nocy na sen?

a) mniej niż 7 godzin     b) 7-8 godzin     c) 9-10 godzin     d) więcej niż 10 godzin

 1. Czy uprawiasz jakąś dyscyplinę sportową?

a) tak     b) nie

 1. Czy Twoja dzienna dieta bogata jest w warzywa i owoce?

a) tak     b) nie   c) różnie

 1. Czy spożywasz min. 3 posiłki dziennie o regularnych porach?

a) tak     b) nie

 1. Czy zabierasz do szkoły drugie śniadanie? 

a) tak     b) nie     c) czasami

 1. Czy często jadasz ,,fastfudy’’?

a) tak     b) nie

 1.   Ile litrów wody spożywasz dziennie?

a) mniej niż 1 litr    b) 1-1,5 litra     c) 2-2,5 litra     d) więcej niż 2,5 litra

 1. Czy korzystasz ze środków energetyzujących?

a) tak     b) nie

 1. Czy palisz papierosy lub e-papierosy?

 a) tak     b) nie     c) czasami

 1. Czy korzystasz z używek (kawa, alkohol)?

a) tak     b) nie     c) czasami

 1. Czy unikasz zadymionych pomieszczeń?

a) tak     b) nie     c) nie zwracam uwagi

 

15. Jak często jesz słodycze?

a)     codziennie  b) często    c) raz w tygodniu      d) bardzo rzadko

 

16.Jak często jadasz ryby?

a)     raz w tygodniu     b) 2 razy w tygodniu     c) raz w miesiącu    d) bardzo rzadko

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.