PLATFORMA EDUKACYJNA

 

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Prawa człowieka i obywatela w państwie demokratycznym z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

 

Zał.1.1 Debaty

Zał.1.1 Debaty, klasy drugie i trzecie

Zał.2, debata „pytania do gościa”

Prawa Człowieka