PLATFORMA EDUKACYJNA

 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, w drodze do szkoły i domu (zasady ruchu drogowego), zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp.

 

Sprawozdania uczestników spotkań