PLATFORMA EDUKACYJNA

Dyrektor Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie
składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg wizyty nauczycieli i młodzieży z 7 państw: Turcji, Włoch, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Estonii oraz Polski realizujących międzynarodowy projekt Comenius
– uczenie się przez całe życie „Folklor i taniec przeciwko agresji” w Gimnazjum w Żórawinie w dniach 13-16.02.2012r .

Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli: Pana Łukasza Stasińskiego, Pana Szymona Rybickiego, Pana Ireneusza Tabisza, Pani Mileny Śledź, Pani Anny Lemke, Pana Piotra Romańczuka, Pani Hanny Kogińskiej-Marciniak, Pani Magdaleny Romańczuk, Pani Katarzyny Książek oraz do Pana Jana Żukowskiego- Wójta Gminy Żórawina i Pracowników Urzędu Gminy w Żórawinie

 

Dyrektor Gimnazjum im. Armii Krajowej składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie za pomoc w przygotowaniu wizyty nauczycieli i młodzieży z 7 państw realizujących międzynarodowy projekt Comenius w Gimnazjum w Żórawinie w dniach od 13 do 16.02.2012r oraz szczególne podziękowania kieruję do rodzin, które gościły w swoich domach młodzież z zagranicy

Dziękuję Państwu:

Małgorzacie Pleśniak

Barbarze i Arkadiuszowi Soleckim

Annie i Adamowi Chorążewskim

Annie i Waldemarowi Pawłowskim

Agnieszce i Danielowi Tomaś

Piotrowi i Joannie Pytel

Ewie Chlebek

Jolancie i Zbigniewowi Szymczak

Elżbiecie Januszewskiej-Francuz i Markowi Francuz

Danucie i Romanowi Firek

Marzenie Mirkowskiej

Dorocie Wojtal-Jastrzębskiej

Annie i Dariuszowi Kotowskim

Agnieszce Tomaszowi Dusińskim

Jackowi i Agacie Szleszkowskim

Jolancie Dołęgowskiej

Dorocie i Henrykowi Brusiło

Wioletcie Kolano

Iwonie Wall-Pajtak i Eugeniuszowi Pajtak

Anecie i Januszowi Kądziołkom