PLATFORMA EDUKACYJNA

 

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 wchodzą:

 

Przewodniczący SU  Ilian Vasilev z klasy 3B
Wiceprzewodnicząca SU  Oliwia Socha z klasy 3A
Sekretarz SU  Laura Świętoń z klasy 3E
Skarbnik SU  Tymoteusz Szfaraniec z klasy 3B
Koordynator ds. Artystycznych  Tomasz Chrzanowski z klasy 3E

 

Opiekun SU – pedagog szkolna, Renata Rewers


Dokumenty regulujące pracę Samorządu Uczniowskiego:

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf

art. 55 ustawy o Systemie Oświaty.pdf

Samorząd - prawa.pdf

Zadania samorządu uczniowskiego.pdf