PLATFORMA EDUKACYJNA

5 grudnia swoje święto obchodzą ludzie, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym, poświęcając swój czas i energię dla dobra innych.

 

Dla uczniów naszej szkoły bardzo ważna jest działalność wolontariacka. Jak wiecie, Samorząd Uczniowski koordynuje akcje związane z Kresami Wschodnimi, wspiera Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, mi.in. poprzez udział w programie Pola Nadziei i zbiórkę nakrętek,tradycyjnie już bierze udział w akcji Góra Grosza,współpracuje z wrocławskim schroniskiem dla zwierząt,przytułkiem dla osób bezdomnych im. św. Brata Alberta czy domami samotnej matki.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy czynnie biorą udział w naszych wolontariackich działaniach i liczymy na dalszą współprac.

Agata Chlebek, kl.3r

 

W świetlicy szkolnej i w holu głównym naszej szkoły pojawiły się gazetki informacyjne na temat wolontariatu. Zerknijcie na nie w wolnej chwili. Może zarazimy Was naszym zapałem do niesienia pomocy potrzebującym!

 

Poniżej prezentacja multimedialna o podejmowanych przez nas działaniach:-)

 

 Link do prezentacji