PLATFORMA EDUKACYJNA

Zbiórka zniczy na akcję „Znicz na Wschód” zakończyła się

w październiku. Informowaliśmy wówczas, że dzięki zaangażowaniu uczniów i społeczności lokalnej,

zebraliśmy ich w tym roku aż 297.

Tymczasem, spływają do nas podziękowania za wsparcie akcji.