PLATFORMA EDUKACYJNA

Szanowni Państwo,

w niedzielę 15 listopada br. w Szukalicach wybuchł pożar u Państwa Anny i Mirosława Cieleckich. 

Ogłaszamy zbiórkę środków czystości, które Państwo Cieleccy wykorzystają do porządkowania swojego domu. Liczymy na wrażliwość mieszkańców Gminy Żórawina.

 

Środki czystości można przynosić do Gimnazjum, najlepiej w dniu wywiadówki 18 listopada.

Serdecznie prosimy o wsparcie akcji na rzecz Państwa Anny i Mirosława Cieleckich z Szukalic.

 

Z poważaniem:

Zuzanna Hauza

Dyrektor Gimnazjum

im. Armii Krajowej

w Żórawinie

10 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie odbyło się II Spotkanie Kresowian.

Organizatorami spotkania byli Dyrektor Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie pani Zuzanna Hauza, która od wielu lat angażuje się w działania na rzecz Kresów Wschodnich i jest pomysłodawczynią spotkań Kresowian w Gminie Żórawina, Wójt Gminy Żórawina pan Jan Żukowski oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury pani Bożena Komarowska. Przygotowania do tego wyjątkowego popołudnia trwały wiele tygodni. Zaangażowani w nie byli uczniowie i nauczyciele żórawińskiego gimnazjum, sołtysi,  pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury. Spotkanie uroczyście rozpoczął Wójt Gminy pan Jan Żukowski, a chwilę później na scenie, z radosną kolędą, pojawiły się dziewczynki przygotowane przez panią Martę Idzkiewicz. Z pomocą nauczyciela muzyki, pana Marcina Woźniaka, krótką część artystyczną przygotowali także uczniowie gimnazjum. Minirecital dał Jakub Żołyński, a kolędy zaśpiewały Weronika Pacak i Magdalena Bronowicka. Na scenie wystąpił także chór Żórawianki, który szybko sprawił, że śpiew zaczął dobiegać z całej, pięknie udekorowanej, wypełnionej po brzegi, sali Gminnego Centrum Kultury. Aby przybliżyć zaproszonym gościom działalność charytatywną na rzecz Rodaków na Wschodzie, uczennice Kamila Francuz, Alicja Pawłowska i Alicja Targoni, przygotowały krótkie prezentacje multimedialne. Opowiedziały w nich o swoich wspomnieniach z wyjazdów na Ukrainę, pracy na tamtejszych nekropoliach i pokazały, że losy Polaków, którzy pozostali poza granicami Polski nie są obojętne młodemu pokoleniu. Przeprowadzane co roku akcje charytatywne „Znicz na Wschód” oraz „Paczka na Wschód”, a także program „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, powoli stają się dla uczniów gimnazjum i lokalnej społeczności piękną tradycją. We wszystkie akcje bardzo mocno angażuje się Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, pod opieką nauczycielek: pani Anny Lemke i pani Mileny Śledź, który dba o propagowanie akcji wśród młodzieży szkolnej oraz Szkolne Koło Caritas. W minionych dniach, z pomocą pani Marty Dubek, nauczycielki religii w gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Wilczkowie, której uczniowie także angażują się w pomoc, wolontariusze Caritasu zbierali żywność w sklepie Dino i jednocześnie zachęcali do udziału w akcji mieszkańców gminy. Efekt okazał się zaskakujący – wszyscy chętnie i z otwartym sercem włączyli się w zbiórkę żywności. Pomagały władze lokalne, kapłani, szczególnie ksiądz Henryk Główka, pracownicy szkół, a także uczniowie i ich rodzice, dzięki czemu z naszej gminy na Wschód odjechało wiele wypełnionych po brzegi paczek. Do wielu z nich dołączone były kartki z życzeniami Bożonarodzeniowymi, bo oprócz jedzenia potrzebne jest tam także polskie słowo. Tegoroczne Spotkanie Kresowian swoją obecnością zaszczyciło wielu wyjątkowych gości. Pani Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty, pani Grażyna Orłowska– Sondej – redaktor TVP Wrocław i autorka nadawanego od wielu lat programu „Studio Wschód”, bardzo mocno zaangażowana w pracę na rzecz Kresów oraz przedstawiciele Związku Kombatantów. Obecni byli także nauczyciele z innych szkół, które pomagają i pamiętają o Polakach na Wschodzie. Pani Daria Nowak ze szkoły w Oławie, panie Anna Kuriata i Jolanta Marcichowska z Kątów Wrocławskich oraz pani Edwarda Derkowska z Wiązowa, które aktywnie uczestniczą w programie „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Jak powiedział Wójt Gminy, wspaniała atmosfera, która panowała tego dnia w Gminnym Centrum Kultury utwierdziła nas w przekonaniu, że jesteśmy wszyscy, wraz z Rodakami na Wschodzie, wielką rodziną.

 

Organizatorzy pragną podziękować: Pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury, zaangażowanym w przygotowania Spotkania Kresowian, pani wicedyrektor Ewie Finster- Gorzko, nauczycielom: pani Marcie Dubek, pani Annie Lemke, pani Milenie Śledź, panu Andrzejowi Kondrackiemu, panu Piotrowi Romańczukowi, Samorządowi Szkolnemu oraz Szkolnemu Kołu Caritas Gimnazjum, kierownictwu i pracownikom marketu Dino w Żórawinie, Radzie Rodziców Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, a w szczególności jej przewodniczącej pani Agnieszce Gruszeckiej, panu Waldemarowi Klebanowi, panu Tomaszowi Dusińskiemu, absolwentom gimnazjum: Aleksandrze Dusińskiej i Patrykowi Mazurowi. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uda się nam zorganizować wyjazd grupy uczniów, którzy będą porządkować opuszczone polskie cmentarze na Wschodzie. Liczymy też, że mieszkańcy Gminy Żórawina równie chętnie włączą się w akcję Znicz na Wschód i Paczka na Wschód w przyszłym roku.

Czytaj więcej: II Spotkanie Kresowian

 

„Polska-to tutaj wrosłem po wieków wiek drzewem, którego nie złamiesz”


11 Listopada jest dla narodu polskiego dniem radosnego entuzjazmu. 93 lata temu spełniły się marzenia wielu pokoleń Polaków - po 123 latach niewoli Ojczyzna odzyskała niepodległość. Tę najważniejszą dla Polaków rocznicę uczniowie Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie uczcili apelem oraz montażem słowno – muzycznym, który mieli możliwość zaprezentować w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie. Gimnazjaliści przypomnieli ważne momenty z dziejów narodu, chwalebne i bolesne karty naszej historii oraz pragnęli wzbudzić refleksję nad obecną sytuacją Polaków. Żyjemy w wolnym i pięknym kraju i taką Ojczyznę kochamy. Teksy poetyckie Leopolda Staffa, Antoniego Słonimskiego, Andrzeja Sikorowskiego i Tadeusza Różewicza ozdobiły wzruszające piosenki w wykonaniu szkolnego chóru.

 

 

 

 

 

 

W przedstawieniu udział wzięli: Kinga Kniat, Bartek Kłak, Rafał Wolak, Patrycja Kolano, Joanna Sufleta, Łukasz Romańczuk, Ada Styś, Aleksandra Dołęgowska, Julia Feret, Natalia Szwender, Łukasz Golińczak, Jakub Żołyński i Weronika Pacak. Młodych artystów wspierali opiekunowie: p. Agnieszka Szutenbach, p. Marcin Woźniak i p. Hanna Kogińska – Marciniak, Magdalena i Piotr Romańczukowie

Dyrektor Gimnazjum im. Armii Krajowej W Żórawinie serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym  w  uroczyste obchody Święta Niepodległości.

Krokusy

 

Gimnazjaliści, jak zawsze, chętni i gotowi do pomocy! Nieobojętny jest nam wygląd naszej okolicy! Dbamy o to, by w Żórawinie było jeszcze piękniej!

W miniony piątek, 21 października 2011r., odpowiedzieliśmy na prośbę Pana Wójta i ochoczo zabraliśmy się za sadzenie cebulek krokusów przy wjeździe do Żórawiny. Zgrana grupa uczniów, otulona w ciepłe kurtki, wyposażona w niezbędne sprzęty, pod czułą opieką pani Mileny Śledź i pana Andrzeja Kondrackiego, wyruszyła w okolice tablicy witającej gości przybyłych do naszej miejscowości. Do posadzenia mieliśmy ponad 400 cebulek, więc pracy było sporo. Dla Gimnazjalistów nie ma jednak rzeczy niemożliwych! Jedni kopali małe otwory, drudzy wkładali cebulki, jeszcze inni zasypywali i uklepywali ziemię!!! Prace postępowały dość szybko, bo przecież mamy już doświadczenie w sadzeniu kwiatów, bierzemy w końcu udział w akcji Pola Nadziei!

Natchnieni pomysłem Pana Wójta, zamierzamy także nasz przyszkolny trawnik upiększyć kolorowymi kwiatami! Już w poniedziałek zasadzimy kolejne cebulki, aby na wiosnę wszędzie było kolorowo!!!