PLATFORMA EDUKACYJNA

 

Dnia 14.05.2012r. pojechaliśmy do Zakładu Uzdatniania Wody ,,Na Grobli”, który jest jedną z najnowocześniejszych ,,fabryk wody” w Europie i znajduje się we Wrocławiu. Pracownik zakładu zapoznał nas dokładnie z procedurą oczyszczania wody i oprowadził  po całej ,,fabryce”. Od stycznia 2007r. uruchomione zostały nowoczesne filtry piaskowe oraz węglowe. Dzięki temu woda jest wysokiej jakości oraz bardzo dobrze smakuje.  Dzięki tej wycieczce uzyskaliśmy wiele informacji potrzebnych do projekty z chemii ,, Kropla do kropli, czyli jak rozsądnie gospodarować wodą w naszej gminie” , który jest realizowany w ramach e- Akademii Przyszłości.

Agata Chlebek kl. IIr