PLATFORMA EDUKACYJNA

 


27 kwietnia 2012r. odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów klasy  IIr na Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Celem wyjazdu były zajęcia laboratoryjne, w trakcie których gimnazjaliści badali właściwości próbek wody pobranych z różnych źródeł Gminy Żórawina. Opiekunem grupy była Pani Magda Kawulak- nauczyciel chemii.
              Przed warsztatami prowadzonymi w ramach projektu e-Akademii Przyszłości pt. „Kropla do kropli, czyli jak rozsądnie gospodarować wodą w naszej gminie” pobraliśmy próbki wód z naszej Gminy m.in. ze studni, rzek, stawów, sadzawek, a także kranów.
                Na zajęciach prowadzonych przez pracowników Wydziału Chemii , mogliśmy samodzielnie badać zawartość pobranych próbek wód. Samodzielnie wykonywaliśmy doświadczenia, co sprawiło nam wiele satysfakcji.

Zajęcia cieszyły się dużym uznaniem, czekamy na następne, zaplanowany na bieżący miesiąc.Kamila Francuz II r

Foto. Magda Kawulak