PLATFORMA EDUKACYJNA

Tytuł Projektu: Kropla do kropli, czyli jak rozsądnie gospodarować wodą w naszej gminie.

 

 

Opis problemu, który będzie realizował szkolny zespół projektowy:

Woda to życie, energia, składnik krwi. Jest wszędzie, gdy jej brakuje wszystko znika, ginie. Mało kto z dorosłych uświadamia sobie tak oczywistą rolę wody, a co dopiero dzieci.
Dlatego należy bardzo wcześnie uświadamiać im rolę wody w życiu nie tylko domowym, ale także w życiu przyrody. Jakość wody, jako substancji niezbędnej do życia organizmów żywych jest palącą sprawą ludzkości, ponieważ w wielu miejscach kuli ziemskiej zaczyna jej brakować, stąd konieczność zwrócenia uwagi na proces oszczędnego gospodarowania nią. Woda jest źródłem życia, jednak czy statystyczny Polak zużywający 190 litrów wody na dobę zdaje sobie sprawę, że dostęp do niej może być ograniczony? Pomimo, iż 71% powierzchni Ziemi jest pokryte wodą, to mniej niż 1% z tych zasobów jest wodą zdatną do picia. Już dziś w niektórych regionach w Polsce odczuwa się deficyt wody. Czy dzisiejsza młodzież interesuje się tymi zagadnieniami? Czy docenia funkcję kropli życia w swojej rodzinie? Woda to pieniądz – można by sparafrazować znane przysłowie o czasie. Każdego dnia z naszych kranów leją się grube pieniądze, a podwyżki cen za wodę co jakiś czas uderzają po kieszeniach konsumentów. Oszczędzanie wody ma jednak znaczenie nie tylko czysto finansowe – jest też ratunkiem dla naszej planety. Takie przesłanie skłoniło nasz zespół projektowy do wyboru tematu. Swoimi działaniami chcemy uświadomić środowisku lokalnemu, jak duży, pozytywny wpływ ma racjonalne gospodarowanie wodą. Rozwój gospodarczy jest nieunikniony i konieczny, ale nie może odbywać się kosztem degradacji środowiska, w którym żyjemy. Chcemy zachęcić mieszkańców naszej gminy do ochrony środowiska wodnego przez podawanie przykładów prawidłowej działalności, a także dowodów, które świadczą o wcześniejszych zniszczeniach, które chcemy zdiagnozować.

 

Cele projektu:

Nasz zespół projektowy zdaje sobie sprawę z tego, iż znajomość zasad funkcjonowania przyrody i świadomość szkód wyrządzonych przez człowieka może doprowadzić do zmiany postępowania ludzi, tam gdzie jest to możliwe. Chcemy zaznajomić mieszkańców gminy Żórawina ze sposobami działań, które nie będą zakłócać porządku przyrody. Poprzez analizę zużycia wody w naszych domach pragniemy kształtować postawy i zachowania proekologiczne oraz świadomość ekologiczną. Projekt ma mieć charakter pilotażowy. Uczniowie, którzy z pierwszej edycji wezmą udział w projekcie, w kolejnych latach będą pełnić rolę ekspertów, co daje efekt kaskadowy. Szkolny zespół projektowy zostanie podzielony na podgrupy wg miejsca zamieszkania, tak aby w każdej znaleźli się uczniowie reprezentujący różne miejscowości gminy. Preferowani są uczniowie z różnych środowisk, np. domków jednorodzinnych lub dużych osiedli, celem zwiększenia różnorodności wyników i późniejszych analiz porównawczych. Każda grupa będzie zajmowała się konkretnymi zadaniami, które zostaną zaplanowane. W kolejnym etapie utworzone zespoły, będą gromadzić, przetwarzać i prezentować pozyskane informacje. W toku pracy będziemy posługiwać się podstawowym słownictwem chemicznym i ekologicznym, opisującym i wyjaśniającym badane zjawiska i zależności między aktywnością człowieka a stanem środowiska przyrodniczego ich gminy. Efektem naszej pracy będzie wskazanie i zaproponowanie mieszkańcom regionu - uczniom odpowiednich, racjonalnych zachowań, zgodnych z duchem ekologii. Wspólnie podsumujemy własne działania w wybranej przez siebie formie i zaprezentujemy je władzom gminy i społeczności szkolnej.