PLATFORMA EDUKACYJNA

17 maja 2013 roku w Gminnym Gimnazjum im. Piotra Włostowica w Sobótce odbył się finał XI Powiatowego Konkursu Języków Obcych.

Po przeprowadzonym w marcu etapie szkolnym zakwalifikowało się do niego sześcioro uczniów: Szymon Milnerowicz, Mikołaj Soczomski i Kinga Kniat z języka angielskiego oraz Natalia Chrzanowska, Angelika Lach i Łukasz Golińczak z języka niemieckiego.

            Etap finałowy składał się z dwóch części: pisemnej, czyli testu sprawdzającego znajomość słownictwa, gramatyki i wiedzę o krajach niemiecko- lub anglojęzycznych oraz ustnej, w której uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością wypowiadania się w języku obcym na zadane tematy. Wszyscy nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z testem i przeszli do drugiej części.

            Laureatami konkursu z języka niemieckiego zostali:

Natalia Chrzanowska – 3. miejsce wśród uczniów klas pierwszych,

Angelika Lach – 1. miejsce wśród uczniów klas drugich

i Łukasz Golińczak, który zdobył 1. miejsce wśród trzecioklasistów.