PLATFORMA EDUKACYJNA

PROJEKT EDUKACYJNY

WILHELM TELL - BOHATER NARODOWY SZWAJCARII

 

Czas trwania projektu: październik - marzec

Data prezentacji: 8 marca 2014

Zgłoszenia przyjmuje Jacek Szleszkowski

 

ZAPRASZAMY