PLATFORMA EDUKACYJNA

1.       Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”? Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Na początku listopada chętni uczniowie przygotowali w swoich klasach lekcje wychowawcze nt. „Co to jest wolontariat”? Ku nauczycielskiemu zdziwieniu w wydarzeniu, czynny udział wzięły wszystkie klasy. Wejście w rolę ekspertów od wolontariatu, przygotowanie klasowych pogadanek wraz z zadaniami dla rówieśników, wymagało ogromnej odwagi personalnej oraz szerokiego nakładu pracy.

 

Chętni po raz pierwszy wykonywali podobne zadanie, dlatego też bardzo cieszy fakt, że zorganizowali się na miarę swych możliwości. Większość klas zobaczyła dostępne w sieci filmy promujące wiedzę o wolontariacie. Następnie prowadzący przygotowali pogadanki w oparciu o ciekawe formy i metody pracy, np. burza mózgu, kula śniegowa, dyskusja (klasy III), puzzle, gry tematyczne, kalambury (klasy II), krzyżówki z hasłem, diagramy, pytania problemowe (klasy I). Przedstawiciele klas podczas wspólnego spotkania organizacyjnego zaproponowali, by formą podsumowującą zajęcia była gazetka tematyczna wywieszona w każdej klasie.

 

Anna Lemke- Sławińska