PLATFORMA EDUKACYJNA

1.       Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”? Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Na początku listopada chętni uczniowie przygotowali w swoich klasach lekcje wychowawcze nt. „Co to jest wolontariat”? Ku nauczycielskiemu zdziwieniu w wydarzeniu, czynny udział wzięły wszystkie klasy. Wejście w rolę ekspertów od wolontariatu, przygotowanie klasowych pogadanek wraz z zadaniami dla rówieśników, wymagało ogromnej odwagi personalnej oraz szerokiego nakładu pracy.

 

Chętni po raz pierwszy wykonywali podobne zadanie, dlatego też bardzo cieszy fakt, że zorganizowali się na miarę swych możliwości. Większość klas zobaczyła dostępne w sieci filmy promujące wiedzę o wolontariacie. Następnie prowadzący przygotowali pogadanki w oparciu o ciekawe formy i metody pracy, np. burza mózgu, kula śniegowa, dyskusja (klasy III), puzzle, gry tematyczne, kalambury (klasy II), krzyżówki z hasłem, diagramy, pytania problemowe (klasy I). Przedstawiciele klas podczas wspólnego spotkania organizacyjnego zaproponowali, by formą podsumowującą zajęcia była gazetka tematyczna wywieszona w każdej klasie.

 

Anna Lemke- Sławińska

2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych/plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Podczas spotkań zespołu teatralnego oraz grupy wolontariuszy naszego gimnazjum, rozważaliśmy różne pomysły na występ o tematyce wolontariackiej. Rozmowy rozpoczęliśmy w połowie listopada, stąd szybko uczniowie podłapali temat świąt i zaproponowali, by połączyć bożonarodzeniowy klimat z potrzebami drugiego człowieka.

Gimnazjaliści dostrzegli, że w święta najłatwiej jest pomagać. Organizacje przekonują z radia, gazet, telewizji i internetu, że to najlepszy czas na pomaganie ubogim, chorym, porzuconym – zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Często jednak pomagając innym, zapominamy o najbliższych. Unosimy się własną godnością, dumą, ponosi nas egoizm, bądź zwykły przedświąteczny pęd za tym, by święta były wyjątkowe, a gdy coś nam się wymyka i nie idzie po naszej myśli… obrażamy się na świat.

Pomysł na pokazanie różnych ludzkich postaw w obrębie jednej rodziny oraz jej relacji sąsiedzkich, przyszedł dość naturalnie. Staraliśmy się pokazać tradycyjną rodzinę, w której jedna, niespodziewana decyzja córki przesądza o losach świąt. Spektakl „Krankowie- świąt nie będzie” – ukazuje jak zmieniają się ludzie, gdy sytuacja zaczyna ich przerastać. Zwraca uwagę na to, jak bardzo odrywając się od codzienności, odrzucamy to, co dla nas ważne, przy okazji ukazując swoją samotność i bezradność.

Jednocześnie w finale spektaklu podkreślona zostaje bezinteresowna pomoc otrzymana od bliskich: dziadków, teściów, wujostwo, sąsiadów, nawróconego świętego Mikołaja i Śnieżynkę, zaprzyjaźnionego księdza, sprzedawcę choinek, dzięki którym całe święta da się jednak zorganizować. Czas, relacja, bliskość, dochodzimy do wniosku, że właśnie tego nam najbardziej potrzeba w święta i nie tylko w święta…

Przybyli na spektakl przedstawiciele gminy, rodzice, grono pedagogiczne oraz uczniowie poddali się nastrojowi świąt.  Dali się ponieść duchowi Bożego Narodzenia, dzięki czemu mogliśmy na twarzach przybyłych gości dostrzec emocje od śmiechu, poruszenia, aż po głębokie wzruszenie. Sukces naszego przedstawienia był dla naszych aktorów, reżyserów i scenografów najważniejszą nagrodą. 

 

4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel. Ocena na podstawie sprawozdania, informacji, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Do tej pory w gimnazjum zostały przeprowadzone cztery akcje charytatywne, które w różny sposób angażowały społeczność lokalną.

 

Pierwsze, przygotowane na początku października, to zbiórki zniczy i datków na ogólnopolską akcję organizowaną przez TVP Polonia/ TVP Wrocław „Znicz na Wschód” (w tym roku przyniesiono 443 znicze!) oraz „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”. 2. lipca – ponownie – grupa uczniów gimnazjum  wyjechała na Kresy Wschodnie, aby porządkować polskie nekropolie w ramach powyżej wspomnianych akcji. W Kołomyi uczniowie przez dziesięciodniowy pobyt łączyli zwiedzanie Ukrainy    z działalnością wolontariacką. Gdy wrócili postanowili zadbać również o swoją małą ojczyznę. Ruszyli na gminne cmentarze, by sprzątać zaniedbane nagrobki. Wspierali ich: działacze koła Caritas, rodzice oraz chętni opiekunowie ze szkoły.

 

Następnie wolontariusze SKW oraz Caritasu przygotowali akcję: „Wylosuj Anioła”, którą zapoczątkowali rodzice dzieci leczonych na oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie: <<– Jesteśmy grupą rodziców, którzy postanowili „odczarować” smutek i trud leczenia onkologicznego oraz „zaczarować” czas spędzany przez dzieci w szpitalu. Pokazać im, że są ludzie, którzy z drugiej strony okna, myślą o nich, modlą się za nich i piszą do nich kartki. Akcja jest bezterminowa.  Rotacja dzieci na oddziale onkologicznym jest ogromna, dlatego potrzebujemy stały „zastrzyk” kartek – tłumaczą organizatorzy z Fundacji  „Gdy Liczy się Czas”.>>

 

Uczniowie przygotowali tablice informacyjną oraz dostępną cały czas przy szkolnym sklepiku skrzynkę, do której chętni gimnazjaliści, pracownicy szkoły oraz lokalni mieszkańcy, mogą wrzucać kartki z życzeniami i listy z dobrym słowem. Do tej pory wspólnie ze społecznością gminy Żórawina napisaliśmy ponad 150 listów.

 

W najbliższym czasie przed naszymi wolontariuszami jeszcze kilka akcji z udziałem mieszkańców gminy Żórawina m. in. „Amnesty International” – ten Maraton Pisania Listów odbywa się u nas w szkole od trzech lat w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (start 9 grudnia), Paczka na Wschód (organizujemy ją od 2011r.), Świąteczna Zbiórka Żywności, która odbywa się przy sklepie DINO, gdzie mieszkańcy Żórawiny darują żywność i środki chemiczne dla potrzebujących mieszkańców gminy (zapoczątkowana w 2011r.).

 

 

3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Na konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń” przygotowano 27 prac. Zgodnie z regulaminem, uczniowie, wykonali prace w różnych technikach: od grafiki komputerowej przez plastyczne style mieszane, aż po plakat. Wybór nie należał do najłatwiejszych.

Jury skoncentrowało się na szerokim ujęciu tematu, wybranej formie oraz estetyce wykonania.

Do ścisłego finału weszły cztery prace, z których jedna zdobyła nagrodę główną. Trzem pozostałym wręczono wyróżnienia. 

 

6. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Długo nasi wolontariusze zastanawiali się nad wsparciem akcji charytatywnej, by móc zrobić coś, czego jeszcze w naszej szkole nie było. Pomysł właściwie sam zgłosił się do nas. Od lat wspieramy Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz Przylądek Nadziei, który na stronie internetowej ogłosił ogólnopolską akcję „Podaruj pluszowego misia małym pacjentom Przylądka Nadziei”. Cel akcji był całkiem prozaiczny, pokazać dzieciakom, które większość życia spędzają w szpitalu, że mają wielu bliskich wokół siebie.

 

Akcja spodobała nam się zwłaszcza dlatego, że pierwszy raz od dawna nie zbieraliśmy artykułów spożywczych, pieniędzy, pościeli, pomocy szkolnych, tylko zwyczajne pluszaki, które miały podarować… uśmiech.

 

W zbiórkę udało nam się zaangażować społeczność lokalną. Na stronie szkoły został zamieszczony plakat informujący o akcji, a na terenie gimnazjum rozwieszono papierowe plakaty z wielkim hasłem „Gimnazjaliści, pluszakujcie się!”. Uczniowie przynieśli w sumie 60 misiaków, jednak łączna liczba prawie się podwoiła, gdy mieszkańcy gminy Żórawina przybyli z kolejnymi maskotkami.

 

Wolontariusze Przylądka Nadziei otrzymali pluszową przesyłkę 24 listopada, tak by następnego dnia w Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia maskotki mogły trafić w ramiona dzieci.

 

Zbiórkę Przylądek Nadziei podsumował w artykule: „Jesteśmy pluszowym centrum Polski” na swojej stronie internetowej (http://naratunek.org/aktualnosci/jestesmy-pluszowym-centrum-polski/), a o akcji poinformowała  nawet telewizja TVN24 (http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/wroclaw-misie-dla-pacjentow-przyladka-nadziei,694950.html )