PLATFORMA EDUKACYJNA

Zad. 10. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać? Ocena na podstawie arkusza ankiety i jej wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Ankietę dla ucznia biorącego udział w konkursie „Szkolny klub wolontariatu” wypełnili uczniowie, którzy przygotowali najwięcej spośród zorganizowanych w szkole przedsięwzięć. Pisemnie wypowiedziało się piętnaścioro najbardziej aktywnych wolontariuszy.

 

Jednogłośnie ocenili konkurs „Szkolny klub wolontariatu”  jako bardzo pozytywny. Uważają, że takie inicjatywy są potrzebne, ponieważ pomagają zwrócić uwagę na problemy potrzebujących. W ankietach zapisali również, że stali się bardziej aktywni poprzez realizację zadań konkursowych. Starają się także brać udział we wszystkich działaniach, które wydają się bliskie ich przekonaniom (sercom) i atrakcyjne (w formie).

 

Poprzez wielość działań przekonali się najbardziej do tych o formie teatralnej. Zbiórki najbardziej nudzą grupę, ponieważ właściwie szkolne pomaganie innym głównie kojarzy się ze zbieraniem czegoś dla kogoś. Przyjemnie wspomnieli również zajęcia plastyczne i literackie, w których mogli wyrazić swoje zdanie. Natomiast brakuje im rywalizacji sportowych i obcojęzycznych.

 

Wolontariusze są zainteresowani podnoszeniem swojej wiedzy i umiejętności w pozaszkolnych formach kształcenia. Uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych głownie o tematyce: informatycznej, teatralnej, językowej, muzycznej. Niektórzy wskazali ogólne zainteresowanie zajęciami dodatkowymi, zauważając, że wszechstronnie rozwijają ich zainteresowania.