PLATFORMA EDUKACYJNA

3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Na konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń” przygotowano 27 prac. Zgodnie z regulaminem, uczniowie, wykonali prace w różnych technikach: od grafiki komputerowej przez plastyczne style mieszane, aż po plakat. Wybór nie należał do najłatwiejszych.

Jury skoncentrowało się na szerokim ujęciu tematu, wybranej formie oraz estetyce wykonania.

Do ścisłego finału weszły cztery prace, z których jedna zdobyła nagrodę główną. Trzem pozostałym wręczono wyróżnienia.