PLATFORMA EDUKACYJNA

4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel. Ocena na podstawie sprawozdania, informacji, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Do tej pory w gimnazjum zostały przeprowadzone cztery akcje charytatywne, które w różny sposób angażowały społeczność lokalną.

 

Pierwsze, przygotowane na początku października, to zbiórki zniczy i datków na ogólnopolską akcję organizowaną przez TVP Polonia/ TVP Wrocław „Znicz na Wschód” (w tym roku przyniesiono 443 znicze!) oraz „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”. 2. lipca – ponownie – grupa uczniów gimnazjum  wyjechała na Kresy Wschodnie, aby porządkować polskie nekropolie w ramach powyżej wspomnianych akcji. W Kołomyi uczniowie przez dziesięciodniowy pobyt łączyli zwiedzanie Ukrainy    z działalnością wolontariacką. Gdy wrócili postanowili zadbać również o swoją małą ojczyznę. Ruszyli na gminne cmentarze, by sprzątać zaniedbane nagrobki. Wspierali ich: działacze koła Caritas, rodzice oraz chętni opiekunowie ze szkoły.

 

Następnie wolontariusze SKW oraz Caritasu przygotowali akcję: „Wylosuj Anioła”, którą zapoczątkowali rodzice dzieci leczonych na oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie: <<– Jesteśmy grupą rodziców, którzy postanowili „odczarować” smutek i trud leczenia onkologicznego oraz „zaczarować” czas spędzany przez dzieci w szpitalu. Pokazać im, że są ludzie, którzy z drugiej strony okna, myślą o nich, modlą się za nich i piszą do nich kartki. Akcja jest bezterminowa.  Rotacja dzieci na oddziale onkologicznym jest ogromna, dlatego potrzebujemy stały „zastrzyk” kartek – tłumaczą organizatorzy z Fundacji  „Gdy Liczy się Czas”.>>

 

Uczniowie przygotowali tablice informacyjną oraz dostępną cały czas przy szkolnym sklepiku skrzynkę, do której chętni gimnazjaliści, pracownicy szkoły oraz lokalni mieszkańcy, mogą wrzucać kartki z życzeniami i listy z dobrym słowem. Do tej pory wspólnie ze społecznością gminy Żórawina napisaliśmy ponad 150 listów.

 

W najbliższym czasie przed naszymi wolontariuszami jeszcze kilka akcji z udziałem mieszkańców gminy Żórawina m. in. „Amnesty International” – ten Maraton Pisania Listów odbywa się u nas w szkole od trzech lat w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (start 9 grudnia), Paczka na Wschód (organizujemy ją od 2011r.), Świąteczna Zbiórka Żywności, która odbywa się przy sklepie DINO, gdzie mieszkańcy Żórawiny darują żywność i środki chemiczne dla potrzebujących mieszkańców gminy (zapoczątkowana w 2011r.).