PLATFORMA EDUKACYJNA

W czwartek przed feriami zimowymi, wraz z przedstawicielami wolontariatu i panem Andrzejem Kondrackim, wybraliśmy się do szkoły specjalnej w Wierzbicach. Odbywała się tam impreza karnawałowa, której hasłem przewodnim było ,,Śpiewamy, tańczymy, bawimy się na ludowo”. Każdy z nas przebrał się w kolorowy, ludowy strój. Podczas przyjęcia odbyły się pokazy wokalne i taneczne oraz specjalny występ Zespołu Tańca i Pieśni ,,Kalina”.

Bawiliśmy się w rytmach polskiej muzyki (i nie tylko). Mieliśmy okazję poznać lepiej uczniów szkoły, kiedy zabawa dobiegła końca i zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek. Miło spędziliśmy czas, a także zdobyliśmy nowe doświadczenia.

Lena Czerwony i Natalia Piątek

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, które są w naszej kulturze czasem wzmożonych akcji charytatywnych, nasze szkolne koło wolontariatu włączyło się do działania na rzecz wywoływania uśmiechów na dziecięcych twarzach!

Wraz z dziećmi z Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Wierzbicach stworzyliśmy ozdoby świąteczne oraz instrumenty muzyczne, które następnie zapakowaliśmy na prezenty. Dzięki wieloletniej pracy gimnazjalistów, którzy tworzyli na zajęciach technicznych filcowe zabawki, prezenty dla najmłodszych podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania zostały wzbogacone w ręcznie wykonane piękne pluszowe zwierzątka.

 

Mamy nadzieję, że dzieciom z domu dziecka nasza obecność i ręcznie wykonane prezenty sprawiły taką samą radość, jak tym, którzy brali udział w organizacji tej akcji wolontariatu!

 

Dziękujemy za współpracę szkole w Wierzbicach oraz wszystkim zaangażowanym wolontariuszkom i wolontariuszom i ich opiekunom.


2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych/plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Podczas spotkań zespołu teatralnego oraz grupy wolontariuszy naszego gimnazjum, rozważaliśmy różne pomysły na występ o tematyce wolontariackiej. Rozmowy rozpoczęliśmy w połowie listopada, stąd szybko uczniowie podłapali temat świąt i zaproponowali, by połączyć bożonarodzeniowy klimat z potrzebami drugiego człowieka.

Gimnazjaliści dostrzegli, że w święta najłatwiej jest pomagać. Organizacje przekonują z radia, gazet, telewizji i internetu, że to najlepszy czas na pomaganie ubogim, chorym, porzuconym – zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Często jednak pomagając innym, zapominamy o najbliższych. Unosimy się własną godnością, dumą, ponosi nas egoizm, bądź zwykły przedświąteczny pęd za tym, by święta były wyjątkowe, a gdy coś nam się wymyka i nie idzie po naszej myśli… obrażamy się na świat.

Pomysł na pokazanie różnych ludzkich postaw w obrębie jednej rodziny oraz jej relacji sąsiedzkich, przyszedł dość naturalnie. Staraliśmy się pokazać tradycyjną rodzinę, w której jedna, niespodziewana decyzja córki przesądza o losach świąt. Spektakl „Krankowie- świąt nie będzie” – ukazuje jak zmieniają się ludzie, gdy sytuacja zaczyna ich przerastać. Zwraca uwagę na to, jak bardzo odrywając się od codzienności, odrzucamy to, co dla nas ważne, przy okazji ukazując swoją samotność i bezradność.

Jednocześnie w finale spektaklu podkreślona zostaje bezinteresowna pomoc otrzymana od bliskich: dziadków, teściów, wujostwo, sąsiadów, nawróconego świętego Mikołaja i Śnieżynkę, zaprzyjaźnionego księdza, sprzedawcę choinek, dzięki którym całe święta da się jednak zorganizować. Czas, relacja, bliskość, dochodzimy do wniosku, że właśnie tego nam najbardziej potrzeba w święta i nie tylko w święta…

Przybyli na spektakl przedstawiciele gminy, rodzice, grono pedagogiczne oraz uczniowie poddali się nastrojowi świąt.  Dali się ponieść duchowi Bożego Narodzenia, dzięki czemu mogliśmy na twarzach przybyłych gości dostrzec emocje od śmiechu, poruszenia, aż po głębokie wzruszenie. Sukces naszego przedstawienia był dla naszych aktorów, reżyserów i scenografów najważniejszą nagrodą. 

 

1.       Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”? Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Na początku listopada chętni uczniowie przygotowali w swoich klasach lekcje wychowawcze nt. „Co to jest wolontariat”? Ku nauczycielskiemu zdziwieniu w wydarzeniu, czynny udział wzięły wszystkie klasy. Wejście w rolę ekspertów od wolontariatu, przygotowanie klasowych pogadanek wraz z zadaniami dla rówieśników, wymagało ogromnej odwagi personalnej oraz szerokiego nakładu pracy.

 

Chętni po raz pierwszy wykonywali podobne zadanie, dlatego też bardzo cieszy fakt, że zorganizowali się na miarę swych możliwości. Większość klas zobaczyła dostępne w sieci filmy promujące wiedzę o wolontariacie. Następnie prowadzący przygotowali pogadanki w oparciu o ciekawe formy i metody pracy, np. burza mózgu, kula śniegowa, dyskusja (klasy III), puzzle, gry tematyczne, kalambury (klasy II), krzyżówki z hasłem, diagramy, pytania problemowe (klasy I). Przedstawiciele klas podczas wspólnego spotkania organizacyjnego zaproponowali, by formą podsumowującą zajęcia była gazetka tematyczna wywieszona w każdej klasie.

 

Anna Lemke- Sławińska

3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Na konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń” przygotowano 27 prac. Zgodnie z regulaminem, uczniowie, wykonali prace w różnych technikach: od grafiki komputerowej przez plastyczne style mieszane, aż po plakat. Wybór nie należał do najłatwiejszych.

Jury skoncentrowało się na szerokim ujęciu tematu, wybranej formie oraz estetyce wykonania.

Do ścisłego finału weszły cztery prace, z których jedna zdobyła nagrodę główną. Trzem pozostałym wręczono wyróżnienia.