PLATFORMA EDUKACYJNA

ZIMNE ŚWIECENIE

Dnia 20. 09. 2016r. odbyła się wycieczka edukacyjna  na Uniwersytet Ekonomiczny w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Na warsztaty chemiczne zatytułowane "ZIMNE ŚWIECENIE” pojechali zainteresowani uczniowie z klasy 2E, 1B,3A,3B,3C pod opieką Pani Magdy Kawulak oraz Pani Pauliny Śniecińskiej - Radoch.

Na miejscu byliśmy już przed godziną 10. Po wejściu do budynku zostaliśmy serdecznie przywitani przez pracowników. Następnie zaprowadzono nas do laboratorium. Dowiedzieliśmy się na czy polega zjawisko świecenia chemicznego, czyli LUMINESCENCJA. Mogliśmy w uczestniczyć w bardzo ciekawym pokazie doświadczeń, które zrobiły na nas ogromne wrażenie.

Wycieczka była bardzo ciekawym i urozmaiconym sposobem na naukę.

Z laboratorium wyszliśmy zadowoleni, podekscytowani, pełni wrażeń,a co najważniejsze – mądrzejsi. Wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że gdybyśmy mieli szansę wrócić tu ponownie, na pewno byśmy z niej skorzystali.

 

W dniu 16.10.2015 r. uczestniczyliśmy w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty laboratoryjne są kontynuacją zajęć z ubiegłego roku szkolnego 2014/2015. Temat zajęć obejmował dział:

WĘGLOWODORY

Mieliśmy możliwość  samodzielnego wykonywania doświadczeń. Wyznaczaliśmy rozpuszczalność węglowodorów w rozpuszczalnikach polarnych i nie polarnych, badaliśmy ich palność, lotność oraz wykonywaliśmy reakcję BROMOWANIA. Dowiedzieliśmy się także na czym polega EKSTRAKCJA
W trakcie wykonywania doświadczeń wypełnialiśmy karty pracy, w których szczególną uwagę zwracaliśmy na spostrzeżenia oraz wnioski.

Zajęcia były ciekawe i pozwoliły nam w sposób praktyczny utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach chemii. Kolejne spotkanie z CIEKAWĄ CHEMIĄ w listopadzie.

 

Uczniowie klasy IIIr


 

 

            Dnia 18. 09. 2015r. odbyła się wycieczka edukacyjna  na Politechnikę Wrocławską w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

            Na warsztaty chemiczne zatytułowane "ROZŚWIETLONE LABORATORIUM” pojechali zainteresowani uczniowie z klasy 1e pod opieką pani Magdy Kawulak.

            Na miejscu byliśmy już przed godziną 10. Po wejściu do budynku zostaliśmy serdecznie przywitani przez pracowników Wydziału Chemicznego. Następnie zaprowadzono nas do laboratorium, które wyglądało niczym z amerykańskiego filmu. W sali było sześć stanowisk do pracy, z czego większą część zajęła nasza grupa. Niektóre przedmioty, które się tam znajdowały były dla nas czymś zupełnie nowym. Po rozejrzeniu się, musieliśmy dobrać się w kilkuosobowe grupy,  w których pracowaliśmy. Doświadczenia, które wykonywaliśmy bardzo nas ciekawiły.

Robiliśmy chemiczne latarki, które świeciły, dodawaliśmy do roztworów przeróżne substancje, barwniki, kwasy, zasady, wskaźniki. Aby niektóre doświadczenia (np. MECHANOCHRONIZM I HALOCHROMIZM) się udały, musieliśmy wstrząsnąć zawartością kolby, powodując zmieszanie składników, które się w nich znajdowały. Większość eksperymentów prowadziła do zmiany barwy roztworów lub świeciła. W czasie warsztatów zapoznaliśmy się z działaniem kremów chroniących przed promieniowaniem UV oraz wykorzystywaniem zjawiska CHEMILUMINESCENCJI  do identyfikacji krwi. Dowiedzieliśmy się, że chemiluminescencja ma swoje zastosowanie  w kryminalistyce. Robiliśmy również HYDROŻEL, który jest dodawany do pampersów w celu wchłonięcia wody. Mieliśmy przy tym dużo zabawy. Później zrobiliśmy mydło w płynie. Mogliśmy dowolnie łączyć kolory i zapachy. Każdemu podobała się taka edukacja poprzez zabawę. Na koniec dostaliśmy drobne upominki, w tym nasze „wyroby”.

            Wycieczka była bardzo ciekawym i urozmaiconym sposobem na naukę. Z laboratorium wyszliśmy zadowoleni, podekscytowani, pełni wrażeń, a co najważniejsze – mądrzejsi. Wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że gdybyśmy mieli szansę wrócić tu ponownie, na pewno byśmy z niej skorzystali.

 Emilia Bazylińska, 1e


     W dniu 06.05.2015 roku odbyły się kolejne warsztaty laboratoryjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy zajęć laboratoryjny pogłębiali swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat związany ze skalą pH, odczynem roztworów oraz rodzajami wskaźników( indykatorów).


      Okazuje się, że świat chemii jest kolorowy, a każdy kolor niesie ze sobą pewne informacje - w przypadku wskaźników pH o odczynie roztworów.

Skala pH mieści się w granicach od 0-14, a została wprowadzona w 1909 roku przez Soerena Petera Soerensena.


 

      Celem określenia pH roztworu stosuje się tzw. wskaźniki pH, czyli substancje, których barwa zmienia się na odpowiedni kolor w zależności od odczynu roztworu.

 

Wskaźnikami są między innymi:

 

  • oranż metylowy
  • fenoloftaleina,
  • wywar z czerwonej kapusty,
  • sok z jagód,
  • uniwersalny papierek wskaźnikowy.

 

      Dzięki zajęciom utrwaliliśmy wiedzę dotyczącą skali pH, odczynu roztworu. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób ustala się odczyn roztworu i do czego służy ta wiedza.

 

Kolejne warsztaty -18.06.2015 roku

 

Julia Chimiczewska, 2r

 

        W dniu 5.12.2014 roku dwanaście wybranych osób z Koła chemicznego, razem z panią Magdą Kawulak pojechało gimbusem na kolejne zajęcia warsztatowe w laboratorium chemicznym na Uniwersytecie  Wrocławskim.Tematem warsztatów było: POWIETRZE I INNE GAZY.

 

         Zaczęliśmy od doświadczenia nr.1 czyli Otrzymywania tlenu. Doświadczenie było bardzo ciekawe ze względu na nietypowe właściwości tlenu, który podtrzymuje spalanie i powoduje intensywne spalanie się różnych metali i niemetali w jego obecności.

 

W kolejnym doświadczeniu otrzymaliśmy wodór. Wykorzystaliśmy do tego reakcję cynku z kwasem solnym oraz reakcję glinu z wodnym roztworem wodorotlenku sodu . Wodór jest gazem niebezpiecznym i wybuchowym, dlatego musieliśmy zachować szczególne środki ostrożności. Zapalne łuczywko pod wpływem wodoru zgasło i usłyszeliśmy charakterystyczne „pyknięcie”.

 

         Następnie udało nam się otrzymać  tlenek węgla (IV) w reakcji węglanu sodu z kwasem solnym. Badaliśmy także obecność CO2  w powietrzu wydychanym z płuc. 

         W trakcie doświadczeń pracowaliśmy w dwuosobowych grupach.

 

       Zajęcia zakończyły się około godziny 11:00 i gimbusem wróciliśmy do szkoły.

     Zajęcia były bardzo ciekawe i myślę że każdemu się podobały. Czekamy z niecierpliwością  na kolejne warsztaty, które odbędą się 10.03.2015 roku  .

 

Julia Chimiczewska, 2r