PLATFORMA EDUKACYJNA

Szkoła nasza otrzymała podziękowania z Fundacji Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu za wsparcie akcji na rzecz Kresów Wschodnich:

- udział w zbiórce zniczy, które zapalone zostały na polskich grobach,

- udział w kweście publicznej w ramach akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia",

- udział w zbiórce żywności - "Paczka na Wschód".

15 i 16 września 2018r. w Świątnikach koło Sobótki odbyły się Międzynarodowe Spotkania Miłośników Ziemi Wołyńskiej. W uroczystościach, już po raz ósmy, naszą szkołę reprezentowali:

p. Zuzanna Hauza, p. Ewa Finster-Gorzko oraz poczet sztandarowy

( w składzie: Julia Marcinkiewicz, Weronika Tarnogrodzka i Jakub Nitecki)

wraz z opiekunem p. Andrzejem Kondrackim.

 

 

 

 

Do Świątnik uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie przyjeżdżają wraz z pocztem sztandarowym  od 2011r W tym roku uczestniczyli: Zuzanna Hauza, Ewa Finster-Gorzko, Andrzej Kondracki  i młodzież Jakub Nitecki , Paweł Brański, Oliwia Socha, Marta Jarosz.

Uroczystość rozpoczęła msza św.  Koncelebrowana przez bp Andrzeja  Siemieniewskiego.   

W Szkole Podstawowej w Świątnikach otwarto wystawę pt. "Nauczyciele na Kresach Wschodnich”. Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej zwróciło się z apelem do rodzin nauczycieli z Kresów Wschodnich o udostępnienie pamiątek,  z których powstanie wystawa o szkole polskiej na Kresach. Odczytano apel poległych, w tym  nauczycieli pracujących  na Kresach zamordowanych również w niemieckich obozach śmierci  i wywiezionych na Syberię – ponad 1,5 tysiąca nauczycieli. Oddano salwę honorową. Odsłonięto Pomnik Pamięci  Nauczycielstwa Polskiego na Kresach Wschodnich, oddając hołd  nauczycielom  zamordowanym w Katyniu,  na Wołyniu i dalekiej Syberii. Delegacja naszego Gimnazjum oraz przedstawiciele różnych instytucji  złożyli  wiązanki kwiatów. Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy wzięli udział w biesiadzie i wspominali swoich nauczycieli z Kresów. W rozmowach podkreślano rolę nauczycieli w walce o zachowanie polskości, o poszanowanie autorytetów oraz przekaz wiedzy o wartościach, które przyświecają wychowankom do dnia dzisiejszego. Podkreślono konieczność przekazywania tych wartości współczesnej młodzieży.


                                                      

    Dyrektor Zuzanna Hauza

 

 

 

W dniach 7, 8 lutego 2017r. odbyły się jubileuszowe obchody 10-lecia powstania Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej w Oleśnicy.

 

Jubileusz swoim patronatem objęli: Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski, Leszek Żukowski - Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK, Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, Krzysztof Kawalec -Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Nasze gimnazjum reprezentowała Dyrektor Zuzanna Hauza, historyk i opiekun Klubu Historycznego Magdalena Rozenek oraz uczniowie: Szymon Bonda, Marcelina Maios-Majewska, Zuzanna Jonaszek, Julia Florczyk, Kinga Janiczek, Małgorzata Kowalik, Natalia Wszołek, Zuzanna Kowalewska, Małgorzata Witka.

W pierwszym dniu pobytu w Oleśnicy uczniowie realizowali zadania projektowe i pogłębiali swoją wiedzę o historii Armii Krajowej. Drugi dzień to udział w uroczystej gali, na której prezentowały się poczty sztandarowe ze wszystkich dolnośląskich szkół, należących do rodziny. Dziesięciu urzędnikom, między innymi Janowi Żukowskiemu Wójtowi naszej gminy, wręczone zostały Medale Pro Patria. W czasie gali podsumowano także minione dziesięć lat działalności Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK.

Na koniec uroczystość została uświetniona występem zespołu wokalnego z naszego gimnazjum w składzie: Julia Florczyk, Kinga Janiczek, Zuzanna Jonaszek, Natalia Wszołek, Marcelina Maios-Majewska, Małgorzata Kowalik. Dziewczęta wykonały piosenki, za które otrzymały ogromne brawa.

 

Poniżej link do filmu produkcji Instytutu Pamięci Narodowej, na którym można zobaczyć przebieg uroczystości:

 

 https://drive.google.com/file/d/0B5sPlSZ4sRwQZmt3NDNtVlIwYzA/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

W dniu 11 września 2016r poczet sztandarowy naszego Gimnazjum w składzie: Hubert Barcikowski, Wiktoria Jazieniecka,  Natalia Franczak, Szymon Bonda Julia Florczyk wraz z Panią Dyrektor Zuzanną Hauzą, Panią Ewą Finster-Gorzko i opiekunem pocztu Panem Andrzejem Kondrackim uczestniczył po raz VI  w Międzynarodowym  Spotkaniu Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich w Świątnikach k. Sobótki.

Na spotkanie przybyli  goście z całej Polski,  trzeci raz z Czech, Niemiec oraz Ukrainy. Spotkali rozproszonych po całym świecie bliskich i krewnych, sąsiadów i tych, którzy kochają Kresy Wschodnie.

Spotkanie rozpoczęła  Msza  odprawiona w intencji żołnierzy Armii Krajowej i ich dowódców, a przewodniczył  jej  Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny.

Pomnik poświęcony Żołnierzom Cichociemnym,  został odsłonięty na placu kościelnym, odczytano apel poległych. Jak zawsze zaprezentowano bogatą ofertę kulturalną i artystyczną; liczne wystawy i występy zespołów artystycznych, które przybliżają  nam historię i kulturę wschodnich województw II Rzeczpospolitej. Jednak w tych dniach tematem przewodnim była pamięć o Żołnierzach- Cichociemnych, dowódcach partyzanckich oddziałów kresowych, którym życie i ocalenie zawdzięczają tysiące ludzi. Odbyła się konferencja popularno-naukowa z udziałem żołnierzy Armii Krajowej oraz naukowców pt. „Cichociemni i ich działalność na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej”.

Tak mówią Kresowianie:

„Wraz z nami odchodzi ostatnie pokolenie, za kilka lat nikogo z Kresowian nie będzie wśród nas. Dźwigamy na swych barkach dziedzictwo wieków. Dopóki żyjemy, przypominamy najlepiej i najpiękniej jak możemy o Wielkiej Rzeczypospolitej. O dumie narodowej i honorze. O godności narodu i prawdzie. Pielęgnujcie i przekazujcie młodemu pokoleniu pamięć o relikwiach domu naszego; dzwonach, obrazach, które z narażeniem życia przywieźliśmy na te ziemie, bo każda z nich to cząstka nas samych, naszych braci, matek sióstr i dziadów”.