PLATFORMA EDUKACYJNA

W minionym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wziął udział w konkursie Lider Samorządu Uczniowskiego.

Przed młodzieżą postawiono aż 10 zadań konkursowych.

Wytężona praca aktywistów SU, zaangażowanie wszystkich uczniów szkoły i pomoc Grona Pedagogicznego zaprocentowały.

Otrzymaliśmy certyfikat:

Lider Samorządu Uczniowskiego