PLATFORMA EDUKACYJNA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1.Rok szkolny rozpoczyna się 03.09.2017 roku, a kończy 31.08.2019 roku,
obowiązkowe   zajęcia edukacyjne kończą się 21.06.2019 roku.

 

I  semestr 03.09.2018 do 16.01.2019r   rada klasyfikacyjna 16.01.2019r

 

II semestr 17.01.2019 do 21.06.2019r   rada klasyfikacyjna 17.06.2019r

 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 22.12.2018r do 31.12.2018r

3.Ferie zimowe: od 28 stycznia do 10 lutego 2019r

4.Wiosenna przerwa świąteczna: od 18.04 do 23.04.2019r

5.Ferie letnie: od 22.06.2019 do 31.08.2019r.

 

Kalendarz egzaminów gimnazjalnych dla klas III

 

1.Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna –  10 kwietnia 2019 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 - z zakresu j. polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza –  11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 - z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny –  12 kwietnia 2019 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

2.Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (czwartek)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu j. polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (piątek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

3.Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: 15.06.2018 z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 21 czerwca 2019 r.

 

6.Ostateczny termin wydania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami -28.09.2018r

7. Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii wydanej przez PPP w tym poradnie specjalistyczne 15.10.2018r

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2018r. dzień po Wszystkich Świętych
10,11,12.04.2019r  - egzaminy gimnazjalne klas III

15,16,17.04.2019r. - egzamin ósmoklasisty 2019

02.05.2019r Dzień Flagi