PLATFORMA EDUKACYJNA

SPOTKANIA Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp.

 

ZADANIE

TERMIN

UWAGI

1

Spotkania z rodzicami wychowawcy i współwychowawcy

12.09.2018r.

godz.17:30-18:30

Spotkanie informacyjne, przypomnienie prawa szkolnego, zajęć pozalekcyjnych, wybór rad klasowych i Rady Rodziców,

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców

2

Spotkania z rodzicami i konsultacje

 

07.11.2018r.

godz.17:30-18:30

Do dyspozycji rodziców będą wszyscy nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny, dyrektor gimnazjum

3

Spotkanie z rodzicami i konsultacje

12.12.2018r.

godz.17:30-18:30

Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i naganna oceną zachowania za I semestr

4

Spotkania z rodzicami

16.01.2019r. godz.17:30-18:30

Spotkanie z wychowawcami klas, przekazanie pisemnej informacji o wynikach w nauce i zachowaniu za I semestr, Zapoznanie rodziców z procedurami egzaminacyjnymi 2019.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców

5

Spotkania z rodzicami i konsultacje

 

06.03.2019r. godz.17:30-18:30

 

 

 

Do dyspozycji rodziców będą wszyscy nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny, dyrektor gimnazjum.

Informacja o wynikach egzaminu próbnego. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

6

 

 

 

Spotkania z rodzicami i konsultacje

 

15.05.2019 r. godz.18:00-19:00

Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i naganną oceną zachowania na koniec roku szkolnego.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców.

Spotkania indywidualne z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją po umówieniu telefonicznym – cały rok