PLATFORMA EDUKACYJNA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1.Rok szkolny rozpoczyna się 04.09.2017 roku, a kończy 31.08.2018 roku,
obowiązkowe   zajęcia edukacyjne kończą się 22.06.2018 roku.

 

I  semestr 04.09.2017 do 12.01.2017r   rada klasyfikacyjna 10.01.2018r

 

II semestr 29.01.2017 do 22.06.2017r   rada klasyfikacyjna 18.06.2018r

 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017r do 31.12.2018r

3.Ferie zimowe: 15 do 28 stycznia 2018r

4.Wiosenna przerwa świąteczna: od 29.03 do 05.04.2018r

5.Ferie letnie: od 23.07.2018 do 31.08.2018r.

 

Kalendarz egzaminów gimnazjalnych dla klas III

 

1.Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna –  18 kwietnia 2018 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 - z zakresu j. polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza –  19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 - z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny –  20 kwietnia 2018 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

2.Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (czwartek)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu j. polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (piątek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

3.Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: 15.06.2018 z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 22 czerwca 2018 r.

 

6.Ostateczny termin wydania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami -30.09.2017r

7. Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii wydanej przez PPP w tym poradnie specjalistyczne 15.10.2017r

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

01.09.2017r  rozpoczęcie roku szkolnego
18,19,20.04.2018r  - egzaminy gimnazjalne klas III/ wycieczki dla klas  II/

02.05.2018r Dzień Flagi, Konstytucja 3-go Maja

18.05.2018r Dzień patrona szkoły

22.06.2018r zakończenie roku szkolnego

 

Dni do odpracowania:

04.05.2018r   - piątek do odpracowania w sobotę po świętach 07.03.2018r