PLATFORMA EDUKACYJNA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Rok szkolny 2017/2018

Lp.

                       Zajęcia

 

         Prowadzący

   Dzień

Godzina/ lekcja

Sala

1

Klub Historyczny

M.Rozenek

Wtorek

8

126

2

Przygotowanie do egzaminu

M.Rozenek

Czwartek

8

126

3

Przygotowanie do egzaminu

J.Szleszkowski

Czwartek

8

127

4

Koło Caritas

J.Szleszkowski

1x w miesiącu

8

127

5

Koło biologiczne

M.Romańczuk

Wtorek

8

205

6

Zajęcia wspomagające, konsultacje

A.Bronowicka

Czwartek

8

128

7

Przygotowanie do egzaminu

E.Gorzko

Wtorek

1

132

8

Zajęcia wspomagające

E.Gorzko

Wtorek

8

132

9

Koło matematyczne, przygotow. do egzaminu

M.Koba

Środa, Piątek

8 i 7

131

10

Zaj.wspomagajace, konsultacje

E.Orman

Poniedziałek

8

132

11

Gazetka szkolna, koło teatralne

E.Orman

Środa

8

132

12

Przygot. do egzaminu, konsultacje

K.Drozdowska

Środa

8

126

13

Zaj.wspomagajace, konsultacje

Sz.Rybicki

Poniedziałek

7

130

14

Zaj.informatyczne i konsultacje

P.Romańczuk

Piątek

7 i 8

133

15

Zaj. wspomagające

D.Materak

Środa

8

128

16

Koło języka angielskiego

D.Materak

Czwartek

8

128

17

Koło plastyczne

H.Kogińska

Środa

8

111

18

Zespół muzyczny

K.Sroka

Piątek

8

131

19

DI

R.Rewers

piątek

8 i 9

107

20

Klub „Dziewczyny”

P.Radoch

Środa

8

125

21

Wyjazdy sportowo-rekreacyjne

A.Kondracki

Wg oferty

sobota

 

22

Wyjazdy sportowo-rekreacyjne

K.Staszkiewicz

Wg oferty

sobota

 

23

Przygotowanie do Sakramentu dojrzałości

A.Moraczyński

Wtorek

8

127

24

Koło bibliotekarskie

M.Paszkiewicz

Poniedziałek

3

107