PLATFORMA EDUKACYJNA

                                                                           

Szanowni
Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice oraz Przyjaciele
 Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

Jest mi niezmiernie miło poinformować Wszystkich,
 że Kapituła Ogólnopolskiego  Konkursu „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
przy wsparciu  Komitetu Honorowego w którym znaleźli się: Marszałek Sejmu RP, przedstawiciele Sejmu i Senatu, Minister Sprawiedliwości, Minister Kultury, Rektorzy wyższych uczelni, Kuratorzy oświaty, Wojewodowie, Prezydenci miast  i Marszałkowie Sejmików  pozytywnie oceniła działania naszej placówki  realizowane w okresie od września 2012r do końca lutego 2013r, w ramach regulaminu i zadań konkursowych.
Otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający zdobycie tytułu
 „Bezpiecznej Szkoły

 

W projekcie brało udział ponad 1100 szkół z całej Polski. Realizowaliśmy zadania związane z krzewieniem postaw obywatelskich, zasad praworządności, tolerancji, obrony przed patologiami. Odbywały się pogadanki z udziałem zaproszonych gości, wystawy, prelekcje dla wszystkich klas z udziałem zewnętrznych edukatorów. Pedagog  uczestniczyła w szkoleniach i seminariach specjalistycznych z zakresu procedur bezpieczeństwa w szkole i profilaktyki różnych zagrożeń oraz dzieliła się wiedzą z całym gronem pedagogicznym. Z realizacji poszczególnych zadań przesłaliśmy sprawozdania do koordynatorów programu, którzy ocenili je pozytywnie.

Wierzę, że otrzymanie certyfikatu oraz włączenie naszego Gimnazjum do Ogólnopolskiego Klubu „Bezpieczne Szkoły” będzie dla nas wszystkich  motywacją i  jeszcze większym zapałem do  dalszych działań w zakresie bezpieczeństwa. Jestem dumna, że  zaangażowanie  nauczycieli, dyrekcji oraz naszej młodzieży przyniosły  Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie sukces i uznanie.

 

Dyrektor Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

            Zuzanna Hauza