PLATFORMA EDUKACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA – dla rodziców

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Gimnazjum w Żórawinie
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Dariusz Kubacki adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dzieci przetwarzane będą wyłącznie w celu:

a)niezbędnym do realizacji zadań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych świadczonych szkołę zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;

b)niezbędnym do archiwizowania dokumentacji, związanej z procesem świadczenia usług (przedszkole)  i z procesem edukacyjnym(szkoła) – art. 6. Ust 1 lit. C RODO;

c)niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) w związku z realizacją zadań statutowych administratora – zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f) RODO

d)promocji placówki w przypadku wyrażenia zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4. Odbiorcami Pani/Pana oraz dzieci danych osobowych będą:

a)Pracownicy administratora danych

b)Podmioty współpracujące z administratorem na podstawie umów powierzenia,

c)organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa,

d)organ prowadzący.

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dzieci będą przechowywane/przetwarzane:

a)w związku z realizacją zadań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych, przez okres trwania usługi / procesu edukacji oraz po ustaniu zgodnie z przepisami sektorowymi,

b)w związku z możliwością wystąpienia roszczeń – do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji usługi albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy prawa – w zależności od tego, który okres skończy się później.

c)Do czasu wycofania zgody w przypadku przetwarzania na podstawie zgody

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane podaje Pan/Pani dobrowolne. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem możliwości korzystania dziecka z usług przedszkola / warunkiem realizacji obowiązku szkolnego.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.