PLATFORMA EDUKACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA – osoby upoważnione do odbioru dzieci

 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Gimnazjum w Żórawinie
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 3. Pana/Pani oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

- niezbędnym do realizacji zadań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. odbiór dzieci przez osoby do tego upoważnione

- niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) w związku z realizacją procesu świadczenia usług przedszkolnych – zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f) RODO

4.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
- Pracownicy administratora danych
- podmioty współpracujące z administratorem na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją procesu świadczenia usług przedszkolnych
- organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
- w związku z realizacją zadań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych, przez okres trwania usługi oraz po ustaniu zgodnie z przepisami sektorowymi,
- w związku z możliwością wystąpienia roszczeń – do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji usługi albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy prawa – w zależności od tego, który okres skończy się później.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pana/Pani dane osobowe pozyskane zostały od Rodzica / prawnego opiekuna w związku z upoważnieniem do odbioru dziecka.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.