Przed nami piątek pełen pozytywnych emocji!

Samorząd Uczniowski i Szkolny Rzecznik Praw Ucznia przygotowali niezliczoną ilość atrakcji  oraz kampanię informacyjną z okazji obchodów

Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka i Dnia Życzliwości!

 

Warto wiedzieć, że:

 

- "20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.

Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw dziecka, Janusz Korczak jest doskonale rozpoznawany w krajach, które ratyfikowały Konwencję o prawach dziecka, mamy więc społeczne zobowiązanie, aby te wypracowane przez lata standardy dotyczące praw dziecka upowszechniać również w Polsce."*

 

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć film

 

- "21 listopada 2015 roku, na całym świecie, już po raz 43 obchodzony będzie World hello day.

Uchwalony w roku 1973 w Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju, we Wrocławiu obchodzony jest od 10 lat  pod nazwą Dnia Życzliwości i propaguje pozytywne postawy w relacjach międzyludzkich takich jak: wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i  działania na rzecz innych.

 

Hello, uśmiechnij się! Wzmocnij jasną stronę świata! Dołącz do wielomilionowego grona entuzjastów, którzy dbają o lepsze jutro! To główna idea działań podejmowanych w ramach obchodów tego dnia."**

 

 

* http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka-20-listopada

**http://www.wroclaw.pl/dzien-zyczliwosci/