PLATFORMA EDUKACYJNA

Zadanie 2

 

Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie klasy IIIR (13 uczniów) i IIB (15 uczniów) mieli za zadanie nakręcenie filmu na temat zachowań fair play w sporcie.

Przed zajęciami uczniowie zdefiniowali, że zachowanie fair play to dla nich poszanowanie samego siebie, które wyraża się poprzez:

-  lojalność, poczucie sprawiedliwości i wspaniałomyślności;

- szacunek i uznanie dla przeciwnika, niezależnie od tego czy został zwycięzcą czy pokonanym;

- brak zamiaru demonstracyjnego chwalenia się swoim gestem fair - play;

- postawą pełną godności i zdecydowania, jeżeli przeciwnik lub publiczność wykraczają przeciwko fair - play;

- skromność w wypadku zwycięstwa i spokój w momencie porażki;

- pełna świadomość, że przeciwnik jest przede wszystkim partnerem w grze.

 

Uczniowie w swoich filmach pokazali sytuację, kiedy zawodnicy zachowują się fair play i kiedy ta zasada nie jest przestrzegana.

Wiedza dotycząca znaczenia fair play w sporcie i życiu została pogłębiona.

Sami stworzyli zbiór zasad fair play i postawy pożądanych u zawodnika.