PLATFORMA EDUKACYJNA

Spotkanie z pielęgniarką

 

 W dniu 14 kwietnia 2015 roku w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie odbyło się spotkania uczniów klas pierwszych (71 uczniów) z pielęgniarką ZOZ w Żórawinie panią Kopeć. Głównym tematem spotkania było nt. „Roli sportu i zdrowego trybu życia” Celem przeprowadzonych przez nią zajęć było przede wszystkim zwrócenie uwagi na konieczność dbania o własne zdrowie. Tego typu inicjatywa jest bardzo istotna tym bardziej w czasach, w których sytuacja zdrowotna polskiego społeczeństwa nie jest dobra a aktywność fizyczna dzieci i młodzieży spada z roku na rok. Dlatego też szkoła realizując cykl „Spotkania z ciekawymi ludźmi” postanowiła promować zdrowy styl życia, który jest jednym z głównych priorytetów w pracy wychowawczej. 

 


Podczas zajęć pani pielęgniarka mówiła wiele o tym jak dbać o zdrowie, podkreślała rolę właściwego odżywiania się oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Te kwestie są znaczące szczególnie u młodzieży gimnazjalnej, których organizmy potrzebują właściwej diety i ruchu, aby mogły się dobrze rozwijać. Zwróciła również uwagę na konieczność przestrzegania zasad higieny osobistej, wyjaśniła związek między nimi a powstawaniem wielu chorób. Uczniowie poznali także znaczenie szczepień ochronnych. Te oraz wiele innych ciekawych treści zostały przekazane naszym uczniom.

 


Za organizację spotkania odpowiedzialny był Andrzej Kondracki.