PLATFORMA EDUKACYJNA

 

 

ZAŁOŻENIA

 

                                                                                              Żórawina 06.05.2015 r.

 

 

 

Jury

Konkursu „Szkoła sportowych talentów”

Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222

02-326 Warszawa

 

 

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

           

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 02.12.2014r. do 07.05.2015r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła sportowych talentów w sposób następujący:

 

Zadanie 1.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o sporcie. W konkursie powinno wziąć udział 5 trzyosobowych drużyn. Do obowiązków należy przygotowanie regulaminu, pytań oraz dyplomów. Ocena na podstawie wyników, sprawozdania przesłanego do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole:  210

Liczba klas: 9

Wnioski/spostrzeżenia:

Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w konkursie wiedzy o sporcie, oraz bardzo rzetelnie się do niego przygotowali. Będziemy kontynuować tego typu konkursy, ponieważ wzbogacają wiedzę uczniów nt. wszystkich dyscyplin sportowych.

 

 

Zadanie 2.

Nakręcenie krótkiego filmiku (ok. 5 min.) na temat zachowań fair play w sporcie. Ocena na podstawie filmiku (może być również link, jeżeli jest zamieszczony na stronie szkoły) przesłanego do jury konkursu.

 

Liczba uczestników projektu, adres strony lub link

27 uczniów, plik został wysłany w zadaniu 2

Wnioski/spostrzeżenia:

Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie klasy IIIR (13 uczniów) i IIB (15 uczniów) mieli za zadanie nakręcenie filmu na temat zachowań fair play w sporcie.

Przed zajęciami uczniowie zdefiniowali, że zachowanie fair play to dla nich poszanowanie samego siebie, które wyraża się poprzez:

-  lojalność, poczucie sprawiedliwości i wspaniałomyślności;

- szacunek i uznanie dla przeciwnika, niezależnie od tego czy został zwycięzcą czy pokonanym;

- brak zamiaru demonstracyjnego chwalenia się swoim gestem fair - play;

- postawą pełną godności i zdecydowania, jeżeli przeciwnik lub publiczność wykraczają przeciwko fair - play;

- skromność w wypadku zwycięstwa i spokój w momencie porażki;

- pełna świadomość, że przeciwnik jest przede wszystkim partnerem w grze.

 

Uczniowie w swoich filmach pokazali sytuację, kiedy zawodnicy zachowują się fair play i kiedy ta zasada nie jest przestrzegana.

Wiedza dotycząca znaczenia fair play w sporcie i życiu została pogłębiona.

Sami stworzyli zbiór zasad fair play i postawy pożądanych u zawodnika.

 

 

 

Zadanie 3.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu w szkole, w ramach którego przeprowadzone zostaną zawody w kilku wybranych dyscyplinach, z podziałem na grupy wiekowe. Ocena na podstawie wyników, sprawozdań oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników: wszyscy uczniowie

Liczba klas: 9

Rodzaje dyscyplin : piłka nożna, piłka siatkowa, kwadrant, rzutkijki

Wnioski/spostrzeżenia:

Cały dzień przebiegł w pozytywnej atmosferze i z uśmiechem na twarzy. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie brali udział w konkurencjach sportowych,

a przede wszystkim podczas wszystkich rozgrywek, kierowali się zasadą fair play.

Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, przez Panią Dyrektor Zuzannę Hauze.

 

 

 

Zadanie 4.

Zorganizowanie spotkania nt. „Roli sportu i zdrowego trybu życia”, z uznanym lokalnym sportowcem /przedstawicielem zdrowego trybu życia. Ocena na podstawie informacji/zdjęć/ prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie.

Liczba spotkań 1

Liczba uczestników: 71

Wnioski/spostrzeżenia:

Podczas spotkania pani pielęgniarka mówiła o tym jak dbać o zdrowie, podkreślała rolę zdrowego odżywiania się, oraz rolę aktywnego spędzania czasu wolnego. Zwróciła również uwagę na konieczność przestrzegania zasad higieny osobistej, wyjaśniła związek związek między nimi a powstawaniem wielu chorób. Uczniowie także poznali znaczenie szczepień ochronnych.Zadanie 5.

Przeprowadzenie pogadanki pt. Jak dbać o swoją kondycje fizyczną i jak zdrowo się odżywiać. Do dyskusji można zaprosić dietetyka. Ocena na podstawie informacji/ prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie.

Liczba spotkań: 2

Liczba uczestników: 24

Wnioski/spostrzeżenia:

Większosć uczniów jest świadoma potrzeby dbania o własne zdrowie i kondycję fizyczną.

Chętnie biorą udział w realizacji projektów prozdowotnych.

 

 

Zadanie 6.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego biegu na orientację. Uczestnicy biegu powinni w momencie startu dostać mapę oraz kilka wskazówek – podpowiedzi (mogą być one w formie zagadek, rysunków, krótkich opisów). Ocena na podstawie wyników i sprawozdania, zdjęć przesłanego do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników: 43 uczniów

Liczba klas 9

Wnioski/spostrzeżenia:

Uczniowie byli bardzo zainteresowani taką formą aktywności fizycznej, mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w posługiwaniu się mapą, poznali uroki parku w Żórawinie.

 

 

Zadanie 7.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów sportowych, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności z zakresu sztuk walki, gimnastyki, tańca, żonglowania… Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć/ prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników 20

Liczba klas 9

Wnioski/spostrzeżenia:

Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje talenty sportowe przed całą szkołą, co było dla nich wielką satysfakcją i motywacją do dalszego rozwoju .

Wszyscy z zachwytem podziwiali talenty sportowe swoich kolegów i koleżanek, dopingując wielkimi brawami.

 Na koniec Pani Dyrektor Zuzanna Hauza, podsumowała wszystkie występy, seredecznie gratulując wszystkim uczestnikom, zachęcając innych uczniów do uczestnictwa w Dniu Talentów Sportowych, który odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

 

 

 

 

Zadanie 8.

Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego w szkole. Ocena na podstawie prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.

 

Wnioski/spostrzeżenia:

Każda klasa miała za zadanie przygotować plakat, oraz hasło promujące uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego, z czego się rzetelnie wywiązali.

Wszystkie prace zostały wywieszone w holu przed salką gimnastyczną.

 

 

Zadanie 9.

Zorganizowanie wystawy szkolnej rodzinnych zdjęć uczniów pn.: „Moja rodzina w ruchu” lub „Moje najpiękniejsze wakacje” . Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu.

 

Wnioski/spostrzeżenia:

Uczniowie bardzo się zaangażowali i przygotowali piękne zdjęcia, na których pokazali jak aktywnie spędzają czas wolny. Ciekawe fotografie przygotowała uczennica klasy 2 R Alicja Bensari, która wraz z rodzicami i młodszą siostrą, bardzo aktywnie spędza czas wolny:

cała rodzina bierze udział w biegach przełajowych, jeżdżą na nartach, uczestniczą w turniejach gier zespołowych…

Na wyróżnienie zasłużyła też galeria Małgosi Kowalik, która wraz z rodzicami od kilku lat jeździ konno. Były również prace przedstawiające najpiękniejsze wakacje, spędzone wraz z najbliższymi nad morzem, jeziorem i w górach…

Wszystkie prace naszych uczniów zostały wywieszone w głównym holu gimnazjum, gdzie były podziwiane przez uczniów, nauczycieli, rodziców i gości.

Cała wystawa promowała zdrowy styl życia, poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego z rodziną, oraz była wspomnieniem pięknych wakacji.

 

 

Opracowała: Katarzyna Lis