PLATFORMA EDUKACYJNA

biologia                  klasy 2   klasy 3 

                            Dostosowanie wymagań z biologii w kl. 2

                            Dostosowanie wymagań z biologii w kl. 3

edukacja dla bezpieczeństwa    klasy 2-3

fizyka                 Klasy 2-3  

                          Dostosowanie wymagań z fizyki w kl. 2

                          Dostosowanie wymagań z fizyki w kl. 2

chemia               Przedmiotowy system oceniania

geografia            Klasy 2   Klasy 3  Dostosowane wymagania

historia             Przedmiotowy system oceniania z historii      

                   Wymagania z historii kl 2

                   Wymagania z historii kl 3

 wos             Przedmiotowy system oceniania  

informatyka             klasy 3    Dostosowanie wymagań z informatyki w kl. 3

język angielski   klasy 2-3

język niemiecki    klasy 2-3

język polski         klasy 2-3

   Ocenianie uczniów z problemami dyslektycznymi oraz dostosowaniem wymagań

matematyka  Klasy 2 (dostosowanie wymagań zakreślono kolorem żółtym):        Figury podobne      Graniastosłup i ostrosłup     Koło i okrąg     Potęgi i pierwiastki    Twierdzenie Pitagorasa    Układy równań    Wielokąty i okręgi      

matematyka  Klasy 3 (dostosowanie wymagań zakreślono kolorem żółtym):   Bryły   Funkcje     Statystyka i Prawdopodobieństwo  

muzyka               klasy 2-3

plastyka              klasy-3 

religia                 klasy 2-3

WOS                   klasy 2-3

wychowanie fizyczne klasy 2-3

zajęcia artystyczne muzyczne klasy-3

Zajęcia artystyczne plastyczne   klasy-2 

Zajęcia techniczne   Przedmiotowy system oceniania