PLATFORMA EDUKACYJNA

CEL I ZAŁOŻENIA

 

Konkurs przeprowadzony był w okresie od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.  Dzięki zrealizowanym działaniom nasze gimnazjum otrzymało tytuł „Szkoła wolna od dopalaczy”.

 

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy.

 

Zadania konkursu:

 1. „Używkom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych /pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 3. „Nie daj się wypalić” – przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w wybranej formie (np. ulotek, radiowęzła, akcji informacyjnej na stronie internetowej szkoły). Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych /pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 4. Przygotowanie plakatu pod hasłem „Stop dopalaczom!”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 5. Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy oraz z Policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych /pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 6. Zorganizowanie dla uczniów, zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dot. pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 7. Zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom”. Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 8. Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych. W przypadku placówek, w której otoczeniu brak takiej osoby można włączyć uczniom film na ww. temat. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych przesłanych do jury konkursu.

 

 

Zadanie 1

Zadanie 1

„Używkom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy

 

W styczniu zostały przeprowadzone warsztaty nt. asertywności. Uczniowie najpierw zapoznali się z zachowaniami agresywnymi, uległymi i asertywnymi. Następnie wykonali szereg ćwiczeń kształtujących te postawy:

 • Odegranie scenek dotyczących rozwiązania problemu w sposób agresywny, asertywny, uległy
 • Rozwiązywanie problemów w sposób asertywny.
 • Przyjrzenie się mowie ciała – jak wygląda nasza postawa gdy jesteśmy ulegli, asertywni, agresywni
 • Ustalenie priorytetów – Wyprawa na Księżyc (czy potrafimy asertywnie nie zgodzić się na dane rozwiązanie?)
 • Wykorzystanie metody NIE…BO…ALE – ćwiczenia w asertywnym odmawianiu

Na koniec ćwiczeń rozmowa nt. presji rówieśniczej. Czy uczniowie mieli już takie doświadczenia, jak się zachowali, co było dla nich trudne?

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zadaniach. Dużą trudność stanowiły dla nich zadania, w których mieli formułować wypowiedzi w sposób asertywny. Sami zwracali uwagę, że nie jest to dla nich czymś naturalnym i że czują pewien dyskomfort. Wynika to z tego, że dorośli oczekują posłuszeństwa, a wśród rówieśników chcą być lubiani i akceptowani.

W czasie rozmów doszliśmy do wniosku, że zdrowie i życie człowieka stanowi najwyższą wartość i w sytuacji, gdy dana prośba zagraża naszemu bezpieczeństwu, nieodpowiedzialnością i głupotą byłaby zgoda na takie zachowanie.

Zadanie 2

Zadanie 2

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić”

 

Spotkanie odbyło się w listopadzie w formie warsztatów. Uczniowie zostali najpierw wprowadzeni w tematykę uzależnień. Zaprezentowane im różne uzależnienia tj. alkoholizm, narkomania, fonoholizm, infoholizm. Na podstawie wylosowanych uzależnień mieli opracować wiersz, namalować plakat oraz stworzyć z gazet symbol uzależnienia.

Po prezentacji wytworów uczniowskich odbyła się dyskusja nt. tego, jak bronić się przed uzależnieniami, szczególną uwagę poświęcono narkotykom i dopalaczom.

Jednym z wniosków było stwierdzenie, że jeżeli nastolatek ma poczucie własnej wartości oraz pasje i zainteresowania, to taka osoba będzie mniej podatna na uzależnienia w porównaniu z kimś, kto jest zakompleksiony, ma niskie poczucie własnej wartości, jest znudzony i chce zaistnieć w środowisku rówieśniczym.

Zadanie 3

Zadanie 3

Nie daj się wypalić” – przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w wybranej formie (np. ulotek, radiowęzła, akcji informacyjnej na stronie internetowej szkoły)

W marcu odbyła się wiosenna kampania informacyjna „Nie daj się wypalić”. Uczniowie specjalnie na tą kampanię przygotowali kolorowe wiosenne kanapki i samodzielnie wykonane ulotki, które rozdawali uczniom na przerwach. Kampania połączona była z uroczystym podpisywaniem się pod Paktem Przeciwko Dopalaczom.

 

Zadanie 4

Zadanie 4

Przygotowanie plakatu pod hasłem „Stop dopalaczom!”

 

Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Stop dopalaczom”. Najładniejsze plakaty zaprezentowano w czasie Kampanii „Nie daj się wypalić” w formie galerii.

 

Zadanie 5

Zadanie 5

Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy oraz z Policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy.

Zadanie zostało zrealizowane w kilku formach.

W październiku odbyło się spotkanie dla rodziców i nauczycieli “Podwójne życie nastolatka”, poprowadzone przez pedagoga ulicy D. Makowskiego. Rodzice mogli dowiedzieć się  czym są dopalacze, jakie inne niebezpieczne substancje czyhają na ich dzieci, poznali niebezpieczne strony internetowe, a także muzyczne treści, które hołdują używkom, nierządowi, pełne przekleństw, których niestety słucha nasza młodzież.

 Natomiast w marcu odbyło się spotkanie z sierżantem ds. Nieletnich Bartoszem Mrówką, który opowiedział młodzieży o skutkach prawnych popełnienia przestępstwa, rozprowadzania środków psychoaktywnych i ich zażywania.

Zadanie 6

Zadanie 6

Zorganizowanie dla uczniów, zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dot. pierwszej pomocy przedmedycznej

 

20 stycznia zorganizowano zajęcia z I pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadzili strażacy z OSP Żórawina: Marek Wróbel, Jakub Żołyński i Marek Papierkowski. Młodzież czynnie brała udział w ćwiczeniach.

Uczniowie przypomnieli sobie numer telefonu alarmowego oraz prawidłową formę zgłoszenia wypadku, nauczyli się jak sprawdzić czynności życiowe poszkodowanego. Każdy uczeń miał okazję ćwiczyć na fantomie resuscytację.

Na końcu szkolenia najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni mini apteczką pierwszej pomocy przez pielęgniarkę naszej szkoły oraz przez strażaków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 7

Zadanie 7

Zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom”. Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie.

 

Zbieranie podpisów pod Paktem było połączone z akcją informacyjną „Nie daj się wypalić”, podczas której uczniowie częstowali kolorowymi kanapkami i rozdawali samodzielnie przygotowane ulotki.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły podpisywali się pod paktem, mówiąc tym samym „NIE” dopalaczom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 8

Zadanie 8

Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych. W przypadku placówek, w której otoczeniu brak takiej osoby można włączyć uczniom film na ww. temat.

21 października zorganizowano spotkanie z Dobromirem Makowskim, twórcą programu RapPedagogia.

 

Było to  spotkanie z człowiekiem, który przez wiele lat był uzależniony od narkotyków. Pan Dobromir opowiadał o  wartościach niezmiennych, pięknych tj. wiara, miłość, rodzina, szacunek do siebie i drugiego człowieka.

Spotkanie niewątpliwie wywarło wrażenie na naszych uczniach, czego dowodem jest poniższa refleksja uczennic naszej szkoły:

 

Dnia 21 października w naszej szkole gościliśmy Pana Dobromira Makowskiego, właściciela Centrum Młodzieżowego i założyciela fundacji „Młodzi dla młodych”.

 

Opowiadał on nam o swoim życiu i złych doświadczeniach związanych m.in. z używkami. Uświadomił nam, co w życiu jest najważniejsze, czyli dom, rodzina, miłość. Nie będziemy naprawdę szczęśliwi, jeżeli naszym życiem będą rządziły narkotyki czy alkohol. W jego wykładzie, z pewnością zaskoczył uczniów jego język. Wypowiadał się jak człowiek w naszym wieku, a to z pewnością pomogło nam zapamiętać go do końca życia.

 

Myślę, że do końca naszej edukacji nie spotkamy człowieka, który tak dobrze przekaże nam, jak życie potrafi być trudne, oraz że tylko my decydujemy jak ono się potoczy.