PLATFORMA EDUKACYJNA

Galeria zdjęć

 

Wycieczka Koła Biologicznego 
 
Dnia 12 listopada 2012 roku szkolne Koło Biologiczne, z opiekunem Panią Magdaleną Romańczuk oraz Panią Hanną Kogińską- Marciniak i Zuzanną Leszczyńską, udało się na wycieczkę do Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy".

 Z Panem Radosławem Sosnowskim z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych prowadzącym zajęcia spotkaliśmy się przy zaporze wodnej w Borzygniewie. Tam zapoznaliśmy się z historią zbiornika Mietkowskiego, tym jak i dlaczego powstał.

Następnie pojechaliśmy do Ośrodka Sportów Wodnych, gdzie przedstawiona została nam prezentacja dotycząca roślinności chronionej, sposobów ich rozpoznawania oraz form ochrony środowiska.
Po tej części dostaliśmy książki związane z powiatem wrocławskim oraz parkiem. Z wiadomości przytoczonych podczas lekcji zostaliśmy sprawdzeni podczas testu.
Kolejnym punktem tego wyjazdu było porównanie porostów znalezionych na pniach drzew ze skalą określającą zanieczyszczenie powietrza.
Wreszcie nadszedł czas ogniska! W czasie gdy my jedliśmy kiełbaski, pan sprawdzał nasze testy. Po dogrywce wyłoniona została pierwsza trójka. Zwycięscy otrzymali drobne nagrody.
Po wyczerpującym dniu wszyscy szczęśliwi wrócili do szkoły.
Magdalena Wojtal
 
 
P.S. Więcej takich wycieczek!!