PLATFORMA EDUKACYJNA

 

Szanowni
Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice
 Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

        

      

       Mam przyjemność poinformować Wszystkich, że Komisja Akredytacyjna  „Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia”, która dokonała w dniu 04.06.2012r. audytu w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, pozytywnie oceniła działania placówki w obszarze rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień  uczniów. W związku z tym do Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień  komisja audytowa skierowała wniosek o udzielenie Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie akredytacji w obszarze wspierania uzdolnień i nadanie certyfikatu „Szkoły Wspierającej Uzdolnienia”, uzyskanie akredytacji skutkuje włączeniem Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie
do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

 

Komisja Audytowa badała funkcjonowanie szkoły pod względem rozpoznawania oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w następujących obszarach:

I. Kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli

II. Warunki pracy szkoły

III. Procesy nauczania i uczenia się

IV. Klimat szkoły

V. Wskaźniki ogólne 

Komisja spotkała się z Dyrektorem Szkoły, Liderem i przedstawicielami Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień. Członkowie Komisji rozmawiali także z uczniami i nauczycielami, wysłuchali opinii rodziców. Zapoznali się z osiągnięciami uczniów szkoły, obejrzeli wyniki pracy młodzieży oraz obserwowali zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Ponadto członkowie Komisji dokonali przeglądu odpowiedniej dokumentacji oraz poznali bazę szkoły. Dzięki temu wszyscy członkowie Komisji mogli stwierdzić, w jakim stopniu szkoła spełnia standardy kształcenia uzdolnień uczniów.

Szkoła uzyskała łączny średni wynik 95% punktów, co zgodnie z Regulaminem Akredytacji oznacza spełnienie przyjętego kryterium oceny pozytywnej (przekroczenia jakości progowej), które wynosi 75% punktów.

Uroczyste wręczenie certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia odbyło się  15.11.2012r. w Książu  na IV Międzynarodowej Konferencji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień „Zarządzanie kapitałem społecznym szkoły w aspekcie rozwijania uzdolnień” Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, przedstawiciele samorządów powiatowych Dolnego Śląska oraz dyrektorzy i liderzy z DSSWU, konsultanci placówek  oświatowych z kraju i zagranicy: Rosji, Czech i Niemiec, zainteresowani problematyką wspierania uzdolnień.

Podczas konferencji przyznano nowe certyfikaty siedmiu szkołom: z Bielan Wrocławskich, Pisarzowic, Żórawiny, Legnicy i Wrocławia oraz jednemu przedszkolu z Wrocławia. Ponowiono też certyfikaty dla ośmiu szkół należących do sieci.

W systemie jest już 48 szkół z całego Dolnego Śląska, w tym 2 szkoły ponadgimnazjalne i trzy przedszkola, pozostałe to gimnazja i szkoły podstawowe. Dzieci i młodzież realizują w nich program, jaki wynika z podstawy programowej, ale system pomaga zdiagnozować zdolności ucznia i wspierać je przez realizację własnych programów odkrywania uzdolnień oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
Szkoły należące do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających  Uzdolnienia, są tymi, które wykorzystują potencjał intelektualny uczniów, sprzyjają ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

Wierzę, że otrzymanie certyfikatu będzie dla nas wszystkich ogromną motywacją i  jeszcze większym zapałem do twórczych dalszych działań w odkrywaniu i  wspieraniu naszych uzdolnionych uczniów. Jestem dumna, że  trzyletnie działania osób zainteresowanych wspieraniem uzdolnień naszej młodzieży przyniosły  Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie sukces i uznanie.

                                                     Dyrektor Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

                                                                                       Zuzanna Hauza